Проблеми реформування оплати праці в Україні

Проблеми реформування оплати праці в Україні

Україна сумно відома тим, що рівень оплати праці українців є один з найнижчих серед країн Європи, і за цим показником нас вже випереджає Молдова та  деякі африканські країни…Згідно з даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна  є  найбіднішою країною в Європі!

Середня заробітна плата в Україні за  серпень 2018 рік становила 8987 гривень,  що еквівалентно 264 Євро;  для порівняння: в Польщі – 1102 євро , Великобританія- євро, у Франції – 2957 євро,  в Німеччині – 3703 євро

(Детальніше дивись тут)

2018 2017
Rank Country Gross Net TAX NET %
1 Denmark €5,191.00 €3,270.00 37.01% €3,095.00 5.35%
2 Luxembourg €4,412.00 €3,159.00 28.40% €3,009.00 4.75%
3 Sweden €3,340.00 €2,570.00 23.05% €2,465.00 4.09%
4 Finland €3,380.00 €2,509.00 25.77% €2,509.00 0.00%
5 Ireland €3,133.00 €2,479.00 20.87% €2,464.00 0.61%
6 Austria €3,632.00 €2,324.00 36.01% €2,009.00 13.55%
7 Germany €3,703.00 €2,270.00 38.70% €2,270.00 0.00%
8 France €2,957.00 €2,225.00 24.75% €2,157.00 3.06%
9 Netherlands €2,855.00 €2,155.00 24.52% €2,263.00 -5.01%
10 United Kingdom €2,498.00 €1,990.00 20.34% €2,102.00 -5.63%
11 Belgium €3,401.00 €1,920.00 43.55% €2,091.00 -8.91%
12 Italy €2,534.00 €1,758.00 30.62% €1,762.00 -0.23%
13 Spain €2,189.00 €1,749.00 20.10% €1,718.00 1.77%
14 Cyprus €1,779.00 €1,658.00 6.80% €1,658.00 0.00%
15 Slovenia €1,626.00 €1,062.00 34.69% €1,074.00 -1.13%
16 Malta €1,379.00 €1,021.00 25.96% €1,021.00 0.00%
17 Estonia €1,221.00 €957.00 21.62% €945.00 1.25%
18 Portugal €1,158.00 €925.00 20.12% €984.00 -6.38%
19 Greece €1,092.00 €917.00 16.03% €947.00 -3.27%
20 Czech Republic €1,149.00 €873.00 24.02% €837.00 4.12%
21 Croatia €1,081.00 €802.00 25.81% €792.00 1.25%
22 Poland €1,102.00 €784.00 28.86% €752.00 4.08%
23 Slovakia €980.00 €748.00 23.67% €755.00 -0.94%
24 Latvia €1,013.00 €738.00 27.15% €703.00 4.74%
25 Lithuania €885.00 €693.00 21.69% €637.00 8.08%
26 Hungary €955.00 €635.00 33.51% €622.00 2.05%
27 Romania €787.00 €565.00 28.21% €515.00 8.85%
28 Bulgaria €586.00 €457.00 22.01% €406.00 11.16%

Найгострішою соціальною проблемою України є критично великий розрив між високою вартістю життя і низькою ціною праці!

Наявність цієї проблеми зумовлена тим, що в Україні з початку незалежності владна «еліта» сповідувала хибну політику дешевої робочої сили та будувала сировину модель економіки, як наслідок знецінення праці, зниження рівня професійності робітників, бідність і масова трудова міграція.

 

Характерним для слаборозвинутих країн і нажаль для України є низька питома вага витрат на робочу силу в собівартості виробництва так і оплаті  найманої праці  у структурі ВВП. Частка оплати праці найманих працівників у ВВП України знизилася з 49,9% у 2013 році до 38,9 5 у 2017 році. Частка заробітної платні в собівартості українських товарів становить у 2017 році становила лише 7%, тоді як у країнах Західної Європи 30-45%. А це свідчить про надмірну експлуатацію української робочої сили

Однією з причин малої частки зарплати в собівартості продукції є низький рівень доданої вартості, створюваної на українських підприємствах. Така проблема є  найбільш характерною для експортної продукції хімічної і металургійної галузей, підприємства яких належать одіозним олігархам. Якби Україна експортувала не сировину та полуфабрикати, а товари з глибшим ступенем переробки,  більшою була б і частка заробітної плати у собівартості.

Замість модернізації промисловості, інвестування у заміну зношеного та застарілого устаткування вітчизняних підприємств власники-роботодавці примудряються отримувати надприбутки попри високу матеріалоємність та енергоємність виробництва – шляхом скорочення витрат на заробітну плату найманого працівника.

Деякі роботодавці стверджують, що в нас мала зарплата, тому що низька продуктивність праці. Однак не слід забувати,  що продуктивність праці на 95% залежить від роботодавця: його здатності ефективно організувати процес виробництва, впровадити сучасні технології, навчити і підвищити кваліфікацію свого працівника.

 Втім, сама держава  причетна до ошукування найманих працівників, бо в нас податкове навантаження на фонд оплати праці є надмірним.

Крім того, неможливо оминути увагою таку значну статтю витрат вітчизняних підприємств, як їхня корупційна складова, що, за різними оцінками, становить 10%–20% доходів підприємців. У житловому будівництві ця корупційна частка ще більша – 40–50% від собівартості.

Гострим питанням залишається й значна диференціація рівня оплати праці серед найманих працівників у різних видах економічної діяльності та регіонах.  Протягом останніх років найбільші заробітки були у сфері фінансових, посередницьких послуг, а не в сфері матеріального виробництва.

Співвідношення в посадових окладах між працівниками основних професій і керівником сягає 1:200  ( В європейських країнах в межах від 1:4 до 1:12)!

При цьому з 2014 року спостерігається  тенденція підвищення зарплат топ-менеджерів, особливо іноземців які за ту саму  роботу отримують двічі-тричі більше.

Середньомісячна зарплата жінок в Україні складає лише 75% зарплати чоловиків.

Кожен четвертий найманий працівник в Україні перебуває за межею бідності! Таке ганебне явище, як бідність серед тих, хто працює, просто не має виправдання з позиції європейської практики.

Проте, і заниженну зарплату недобросовісні роботодавці не вчасно сплачують,  заборгованість з виплати заробітної плати досягла рекордного показника у більш ніж 2,7 млрд.грн!

Однією з причин низької зарплати є вкрай неефективна та несправедлива  система оподаткування та розподілу доходів. У результаті, за даними ООН, в Україні 63%  українців є бідними.  При цьому має  місце кричуща майнова поляризація суспільства, розрив між доходами 10% найбідніших і 10% найбагатших  критично надвеликий,  так званий децільний коефіціент – 1:40.

Можновладцям та олігархам дуже пощастило, що терплячі українці мало страйкують і вдовольняються жалюгідними копійками.

Нажаль в Україні відсутній ефективний і дієвий соціальний діалог щодо шляхів підвищення продуктивності праці та  більш справедливого розподілу доходу між роботодавцями і працівниками.  Профспілки слабкі і розпорошені — не здатні до ефективного захисту інтересів найманих працівників. Роботодавці — жадібні та соціально безвідповідальні. Держава в результаті зрощення влади і крупного капітала  втратила функції незалежного соціального арбітра та  обслуговує корисливі інтереси олігархічних кланів

Ще одна з проблем забезпечення належного рівня оплати праці – інститут мінімальної заробітної плати, який не виконує покладеної на нього функції. відтворення робочої сили та утримання сімей

Протягом останнього часу в Україні відбувається лише профанація та імітація реформування системи оплати праці.

Уряд Гройсмана відірвав мінімальну заробітню плату від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та фактично скасував поняття мінімальної заробітної плати, як оплати за просту некваліфіковану працю,  включивши до мінімальної заробітної плати доплати і надбавки.

Розрив між мінімальною зарплатою і прожитковим мінімумом зменшує витрати на соціальні виплатиґ, оскільки вони залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Встановлення Урядом розміру мінімального посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні затвердженого в законі про державний штучно заниженого прожиткового мінімуму (вдвічі меншого за фактичні показники), призвело до  «зрівнялівки» в оплаті працівників бюджетної сфери з 1 по 12 тарифний розряд, знецінення висококваліфікованої праці .

В результаті маємо занижений рівень оплати праці працівників бюджетної сфери, наприклад у ківтні 2018 року середня зарплата в сфері охорони здоров”я  становила 65% від середнього рівня по економіці.

На наш погляд, реформування оплати праці необхідно розпочати з нової удосконаленої методології визначення прожиткового мінімуму та  мінімальної заробітної плати, відновлення адекватної оплати праці в бюджетній сфері, в забезпеченні обґрунтованої міжпосадової, міжкваліфікаційної диференціації в оплаті праці та усунення диспропорцій у розмірах заробітної плати працівників однакової кваліфікації, що виконують роботу рівної цінності,

За розрахунками профспілок і незалежних експертів, мінімальна заробітна плата вже зараз має становити не менше  7000 гривень – розмір реального прожиткового мінімуму на сьогодні.

Якщо у влади вистачило б бажання і волі закрити чорні офшорні «діри»,  стимулювати власне виробництво та детінізувати  економіку, то вже найближчим часом середня зарплата  досягла б 1000 $…

Підвищення заробітної плати – потужний стимул для розвитку економіки. Це зростання внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, нові робочі місця. Відтак, завдяки підвищенню зарплати кожного українця з’явиться можливість забезпечити економічне зростання нашої держави!

Для реформування оплати праці в Україні необхідно відмовитися від хибної політики дешевої робочої сили і сировинної моделі.  Терміново розпочати  запровадження нової моделі економіки, що передбачає інноваційний розвиток, нові технології, зростання продуктивності праці, збільшення доданої вартості української продукції, більш справедливий розподіл доходу між роботодавцями та найманими працівниками.

В рамках європейської інтеграції України необхідно забезпечити виконання в повному обсязі положень щодо гідної оплати праці, якості людського життя, скорочення бідності, які передбачені в Угоді про асоціацію з ЄС, в Європейській соціальній Хартії, відповідними конвенціями Міжнародної організації праці.

Для успішної реформи необхідне справжнє соціальне партнерство, конструктивний та  дієвий соціальний діалог між об’єднаннями профспілок, роботодавців, органами влади та високий рівень відповідальності за дотримання домовленостей та Угод (з формалізацією на законодавчому рівні0.  До соціального діалогу бажано запросити представників громадянського суспільства.

На  законодавчому рівні, першочергово:

  • Внести зміни до законодавства щодо деофшорізації та детінізації економіки України;
  • передбачити зменшення навантаження на фонд заробітної плати, впровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб та оподаткування розкоші;
  • Встановити прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні фактичного його розміру, на основі осучаснених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, з урахуванням потреб працівника на забезпечення житлом, медичним обслуговуванням, освітою відповідно до ратифікованої Україною Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики та індексу споживчих цін;
  • встановити мінімальну заробітню плату не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого згідно з нормами чинного законодавства з урахуванням сімейної складової відповідно до ратифікованої Україною Конвенції МОП № 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються, та індексу споживчих цін;
  • встановити посадовий оклад працівника I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою у розміру більшому за мінімальну зарплат

— внести зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» щодо: підвищення розміру доходу, що підлягає індексації, до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розрахованих згідно з нормами чинного законодавства з урахуванням положень Конвенції МОП №117; зниження порогу індексації до 101%; обмеження максимальної суми доходів, до якої застосовуватиметься механізм індексації грошових доходів.

  • встановити суворішу відповідальність за порушення законодавства про оплату праці, зокрема за несвоєчасну виплату заробітної плати з виплатою пені за кожен день затримки, за будь¬які форми дискримінації в оплаті праці за гендерною та іншими ознаками;

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Первые три места в рейтинге заняли Nike, ESPN и Adidas.
Закон об улучшения инвестклимата в Украине вступил в силу

Закон об улучшения инвестклимата в Украине вступил в силу

Закон отменяет устаревшие нормы и направление на улучшение инвестиционного климата.
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети

Путин поручил изучать поведение молодежи в сети

В России будут изучать предпочтения молодежи в Интернете.
Рада займется законопроектом Зеленского об обличителях коррупции

Рада займется законопроектом Зеленского об обличителях коррупции

Рада сегодня рассмотрит законопроект об обличителях коррупции во втором чтении.
Водителям рассказали, как избежать полулярных штрафов

Водителям рассказали, как избежать полулярных штрафов

Автоюристы объяснили, за что не могут штрафовать водителей
Беспорядки в Каталонии: 4 подразделения спецназа отправили в Барселону

Беспорядки в Каталонии: 4 подразделения спецназа отправили в Барселону

МВД Испании отправило 200 спецназовцев для подавления беспорядков в Барселоне.
Назван новый признак преждевременной смерти

Назван новый признак преждевременной смерти

Избыточная нейронная активность мозга влияет на продолжительность жизни человека.
Синоптики предупредили украинцев о первом снеге

Синоптики предупредили украинцев о первом снеге

Народный синоптик прогнозирует приход зимы в Украину уже в ноябре
Франция и Германия заявили о прогрессе в реализации «Минска»

Франция и Германия заявили о прогрессе в реализации «Минска»

Париж и Берлин заявили о позитивных сдвигах в реализации соглашений по Донбассу.
Турция придумала ответ на американские санкции

Турция придумала ответ на американские санкции

Одним из шагов Анкары станет требование сократить американское присутствие на военной базе «Инджирлик».
Рябошапка заработал больше Зеленского почти в 5 раз

Рябошапка заработал больше Зеленского почти в 5 раз

Стала известна зарплата Рябошапки
Сутки на Донбассе: боевики убили защитника Украины, ещё одного ранили

Сутки на Донбассе: боевики убили защитника Украины, ещё одного ранили

В течение суток на Донбассе произошло 30 вражеских обстрелов, один военный погиб и один был ранен
В «Слуге народа» рассказали, когда внесут в Раду законопроект о референдуме

В «Слуге народа» рассказали, когда внесут в Раду законопроект о…

Законопроект о референдуме внесут в Раду до конца 2019 года, заявили в СН.
«Не будь дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану

«Не будь дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану

Трамп призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии.
Дипломатический скандал: в России с поезда сняли американских дипломатов

Дипломатический скандал: в России с поезда сняли американских дипломатов

Американские дипломаты путешествовали без разрешения
Зеленский раскрыл план возвращения активов украинских экс-чиновников из Латвии

Зеленский раскрыл план возвращения активов украинских экс-чиновников из Латвии

Специальная комиссия займется возвращением денег арестованных в Латвии активов экс-чиновников.
Пенсия 4000 гривен: стоит ли надеятся украинцам на увеличение выплат

Пенсия 4000 гривен: стоит ли надеятся украинцам на увеличение выплат

Возможно, в правительстве повысят минимальные пенсии до реального прожиточного минимума
Украинцам начали бесплатно раздавать “евробляхи”

Украинцам начали бесплатно раздавать “евробляхи”

Гендиректор СЕТАМ рассказал, где в Украине бесплатно раздают евробляхи
Тимошенко потребовала у Зеленского отменить поправку Геруса

Тимошенко потребовала у Зеленского отменить поправку Геруса

Лидер «Батькивщины» зарегистрировала соответствующий законопроект
Тоннели под Израилем дали повод говорить о существовании подземной цивилизации

Тоннели под Израилем дали повод говорить о существовании подземной цивилизации

Ученные нашли неизвестного происхождения подземные туннели, объяснить их появление так и не удалось.
Депутатов-прогульщиков накажут «гривной»

Депутатов-прогульщиков накажут «гривной»

Нардепы одобрили законопроект №1035-2 во втором чтении
Украинцам приходят непонятные счета за газ с огромными долгами: нужно ли платить

Украинцам приходят непонятные счета за газ с огромными долгами: нужно…

Потребители получают уведомления о прекращении газоснабжения от операторов системы распределения
Без диет и тренировок: топ-5 простых и бесплатных способов похудеть

Без диет и тренировок: топ-5 простых и бесплатных способов похудеть

Ничего кроме времени и постоянства не потребуется
Зеленский ответил, что влияет на выполнение «формулы Штайнмайера»

Зеленский ответил, что влияет на выполнение «формулы Штайнмайера»

Украинский глава Владимир Зеленский отметил, что ситуация прояснится после саммите в нормандском формате
Гетманцев раскрыл планы по легализации игорного бизнеса

Гетманцев раскрыл планы по легализации игорного бизнеса

Глава налогового комитета ВР рассказал подробности легализации игорного бизнеса в Украине.
Смартфон Realme X2 Pro удивит характеристиками и ценой

Смартфон Realme X2 Pro удивит характеристиками и ценой

Новинка от Realme будет иметь уникальный аккумулятор и мощный процессор
Миссия ООН требует закрыть «Миротворец»: подробности

Миссия ООН требует закрыть «Миротворец»: подробности

В Миссии ООН заявили, что сайт "Миротворец" занимается незаконной деятельностью и подвергает опасности жизни людей
Зеленский подписал закон о защите потребителей финансовых услуг

Зеленский подписал закон о защите потребителей финансовых услуг

В Украине вступит в силу закон, который будет защищать потребителей финуслуг
Стало известно, когда Украину накроет морозами и снегопадами

Стало известно, когда Украину накроет морозами и снегопадами

После 20-го ноября уже могут появится первые проявления зимы
Зеленский не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа

Зеленский не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил свою позицию по поводу дела об импичменте президента США Дональда Трампа
Читай также
Последние новости

Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Закон об улучшения инвестклимата в Украине вступил в…

Путин поручил изучать поведение молодежи в сети

Рада займется законопроектом Зеленского об обличителях коррупции

Водителям рассказали, как избежать полулярных штрафов

Беспорядки в Каталонии: 4 подразделения спецназа отправили в…

Назван новый признак преждевременной смерти

Синоптики предупредили украинцев о первом снеге

Франция и Германия заявили о прогрессе в реализации…

Турция придумала ответ на американские санкции

Рябошапка заработал больше Зеленского почти в 5 раз

Сутки на Донбассе: боевики убили защитника Украины, ещё…

В «Слуге народа» рассказали, когда внесут в Раду…

«Не будь дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану

Дипломатический скандал: в России с поезда сняли американских…