Енергетичний Томос, або 50 відтінків енергоефективного

Сьогодні наша країна нагадує бігуна, який вийшов на дистанцію із купою важких пакунків, що заважають не тільки бігти, але ж і просто рухатися.

 Наша економіка з ВВП в USD109,3 млрд (2017) намагається годувати пенсіонерів, забезпечувати соціальні пільги та сплачувати субсидії знедоленим громадянам, у той час як понад 30% від цієї чималої суми проходить проміж пальців завдяки не ефективному, не професійному управлінню. Ми звикли до деструктивних витрат, тому імпорт енергоносіїв та обслуговування гарантованого зовнішнього боргу на суму понад USD 12 млрд. (понад 11% ВВП) нас не дуже бентежить.

Ми також звикли сплачувати із свої кишені неефективність державного апарату, який лише у 2017 році не зміг забезпечити Україні додатковий дохід у обсязі 10,7 % ВВП через контрабанду – USD 5,931 млрд (2017), корупційний cash-back при закупівлях —  USD 2,84 млрд (2017) та не ефективне використання державних активів – понад USD 3 млрд (2017).

Нас не дивує той факт, що завдяки мутним та непрозорим рішенням у сфері визначення тарифів,  державна електрогенерація (атомні та гідроелектростанції) субсидує генерацію приватну (ТЕС та ТЕЦ). Як кажуть,  «Роттердам+» їм всім тут у допомогу. Держава тут ніби ні до чого, але ж з пересічних українців, тобто нас з вами, на цій схемі зістригають 1 млрд.грн на місяць.

Локальна перемога над зрадою далася взнаки і відтепер, після над зусиль депутатів-патріотів,  76% імпортованого вугілля ми ввозимо в Україну з РФ через блокування поставок енергетичного вугілля в Україну з Донбасу.  Тему якості завезеного вугілля та вмісту в ньому сірки у цій статті розкривати не будемо.

Уявимо собі будь-яку велику компанію, що веде прибуткову діяльність та акумулює нерозподілений прибуток у обсязі понад 30% від валового доходу. Такий ресурс міг би стати основою для її бурхливого розвитку, але — чи варто казати про те, що наша «велика компанія» не зростає, бо дуже багато втрачає?

Ну, а доки велика частина перевірених часом бійців, що прямо або опосередковано відповідають за такий стан речей, готується до президентських перегонів —  підсумуємо: перелічені деструктивні витрати України в 2017 році склали близько  USD 33 млрд.

При цьому, за оцінкою колег з Українського інституту майбутнього, повна енергетична незалежність України може бути досягнута прямими інвестиціями в енергетику на суму близько USD 25 млрд.

Ви спитаєте: до чого тут енергоефективність?

Відповім. Левова частина щорічних втрат з’являється через енергетичну неефективність та велику енергоємність нашої економіки. У грошах — це USD 9,2 млрд на рік. Це наша недосконала і витратна енергетика, не зовсім комфортна логістика, ненаситне житлово-комунальне господарство та застаріла промисловість.

І відтепер це стосується кожного, бо економіка держави, що обкладена надвеликими тягарями, більше не в змозі брати такі витрати на свій рахунок.

Енергоефективність та світ

Енергоефективність – це не просто зайві гроші, що можуть з’явитися в наших карманах. Це один з найдешевших способів зменшити викиди парникових газів, бо наші зайві витрати збільшують викиди CO² та псують атмосферу всієї земної кулі.  І це вже не тільки наша справа.

За прогнозами ООН до 2040 року споживання енергії зросте принаймні на 30% за рахунок країн, що розвиваються, при цьому центром впровадження енергоефективності буде Європа.

Асоціація України з ЄС поставила нас в один ряд з іншими учасниками Енергетичного співтовариства, що передбачає впровадження спільних стандартів та зобов’язань у сфері енергоефективності. Для України —  це скорочення на 9% обсягів споживання енергії в період до 2020 року у порівнянні з базовою лінією 2005-2009 років.

То що робити країні, де інвестиційні потреби в енергоефективність оцінюються на рівні від USD 60 млрд., інвестиційний клімат є найпоганішим у Європі, а обсяг залучених у 2017 році прямих іноземних інвестицій трохи перебільшує USD 1,5 млрд?

Для відповіді на це питання потрібно зрозуміти логіку процесу, що був запущений та реалізується в рамках 3-го та вже скоро —  4-го енергетичних пакетів ЄС.

Цей процес має декілька сенсів, першим з них є — демонополізація енергетичного ринку. Демонополізація передбачає реформування вертикально-інтегрованих компаній для відділення конкурентних сфер діяльності (виробництво – продаж) від природньо-монопольного транспортування.

Одним з дієвих механізмів усунення монополії на енергоринку в ЄС стало стимулювання генерації з ВДЕ та залучення в цей процес тисяч пересічних європейців, що інвестують власні накопичення у створення енергетичної інфраструктури на мікро-рівні.

Чим більше джерел генерації – тим більш стійкою є вся енергосистема. Чим більше інвесторів залучені в процес, тим менше можливостей комусь одному диктувати власні правила. Чим більше постачальників є на ринку, ти кращі умови отримує кінцевий споживач.

За такої системи — людина має можливість обирати між сторонніми постачальниками енергії або зробити власні інвестиції в свою мікро-енергосистему. При цьому, у останньому випадку, локальний банк під низький відсоток профінансує вашу енергонезалежність, а держава поверне частину вкладених коштів.

Чи буде споживання у цьому випадку енергоефективним? Питання є риторичним.

У 4-му енергетичному пакеті ЄС має бажання просунутись ще далі: мова йде про свідомий перерозподіл ринку генерації ЄС з метою збільшення долі енергетичних кооперативів та роздрібних виробників. Саме з цим пов’язані плани довести до 2030 року долю генерації з ВДЕ до 50% від загального обсягу ринку.

Від цього виграють всі. Енергія стане більш доступною та більш чистою. Генерація і споживання стануть більш гнучкими та розумними, а відповідно – більш енергоефективними.

Крім того, за оцінками експертів, впровадження системних енергоефективних заходів 4-го пакету в ЄС дозволить не тільки залучати до €170 млрд на рік у розвиток енергетичної інфраструктури, але ж й створить умови для додаткового  щорічного зростання економіки ЄС на 1%.

Європейська система енергоменеджменту використовує весь арсенал організаційних, мотиваційних та запобіжних заходів підвищення енергоефективності.

Цей дуже цікавий досвід заслуговує на нашу прискіпливу увагу.

Так, в Хорватії, кожна місцева компанія (установа) для здійснення господарської діяльності має декларувати цілі з оптимізації власного енергоспоживання, а їх досягнення – підтверджувати через незалежний аудит. У разі недосягнення задекларованих цілей з енергоефективності, еквівалентна сума недоїмки сплачується компанією в Фонд енергоефективності.

У Данії компанії повинні щорічно самі звітувати та один раз на 2 роки проводити незалежний зовнішній аудит. В Австрії – за недосягнення поставленої мети буде сплачено €0,2 за кожен 1 кВт*год не реалізованої економії енергії. В Греції — ви не зможете продати нерухомість, якщо її енергоспоживання буде нижче класу С.

У Німеччині – 5 931 великих компаній, щоб уникнути постійних витрат на регулярні енерго аудити,  запровадили у себе системи енерго менеджменту (СЕМ) за міжнародним стандартом ISO 50001.

Підсумуємо: пріоритети ЕС в енергетиці — це демонополізація, децентралізація, зниження цінового порогу для входу в енергетичний бізнес і , як наслідок, посилення конкуренції на користь споживача. Плюс застосування м’якої сили до тих, хто не хоче бути енергоефективним, скорочувати шкідливі викиди та відповідати сучасним вимогам.

З Європою все зрозуміло, а що робити нам?

Енергетичний Томос

Якими мають бути пріоритети держави, яка при ВВП у розмірі USD109,3 млрд (2017) має потенціал енергозбереження на рівні USD9,2 млрд на рік? Яким чином структурувати це величезне поле енергетичних втрат та перетворити Проблеми у Можливості?

Логіка підказує, що за таких умов потрібно вирішити декілька основних завдань:

  1. встановити стандарти енергоефективності;
  2. стимулювати впровадження енергоефективних заходів;
  3. запобіжними заходами мотивувати ринок для дотримання режиму оптимального енергозбереження ;
  4. забезпечити кадрове наповнення для енергоефективних проектів;
  5. реалізовувати системну інформаційну політику у підтримку енергоефективності.

На цей час, основні зусилля державних регуляторів зосереджені на стимулюванні заходів з енергоефективності, що має свої причини.

Між тим, не можна залишати поза увагою не менш важливі речі.

Ми звикли до не втручання держави в процеси, якими потрібно керувати. Використання вугілля з підвищеним змістом сірки, неконтрольовані викиди небезпечних речовин в атмосферу та в річки, сіра вирубка лісу або незаконний видобуток бурштину – це не тільки ганьба і зрада. Це недотримання екологічних стандартів та пряме невиконання відповідальними особами своїх службових обов’язків.

Сфера енергоефективності для нашої держави відносно нова, тому пережитки радянських часів у неї відсутні. Чому б у такому випадку не впроваджувати одразу стандарти, що прийняті у цивілізованому світі?

Існує єдиний рецепт досягнення енергетичної ефективності для промисловості, транспорту, енергетики та муніципальних об’єктів.  Це міжнародний стандарт ISO 50001 «Система енергоменеджменту», який передбачає комплексний підхід для системного та постійного покращення показників енергоспоживання.

Чому цей енергетичний стандарт, який ще у 2015 році отримав статус ДСТУ і ніби є обов’язковим для впровадження за законодавством України, досі лишається на умовах добровільного впровадження? Чи розуміємо ми, що такий «лібералізм» ллє воду на млин наших північних сусідів, які кровно зацікавлені у нашій енергетичній неефективності?

Сьогоднішня неефективна система енергоменеджменту України забезпечує щорічні втрати у обсязі USD 9,2 млрд  і має змінитись за рахунок впровадження тисяч локальних систем енергоменеджменту (СЕМ) – у муніципалітетах, об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), виробничих, логістичних та енергетичних компаніях.

Впровадження СЕМ забезпечить моніторинг реального стану споживання енергії із актуальними рецептами його покращення у вигляді проектів енергоефективності.

Але хто їх підготує та хто буде керувати їх впровадженням? Для цього потрібні кадри із новою спеціалізацією – «енергоменеджер». Це управлінці із знанням енергетичного законодавства, основ проектного менеджменту, інвестиційного процесу, методології розбудови системи енергоменеджменту (ISO 50001), розумінням технічних та технологічних процесів у сфері енергозбереження, що невід’ємно пов’язана з екологією та сталим розвитком.

Енергетика України також потребує демонополізації та децентралізації. Нам також не завадить посилення конкуренції на користь споживача. Напевно ми більше, ніж Європа, потребуємо застосування м’якої сили до тих, хто відкладає свою енергоефективність на завтра.  Нам також потрібні муніципальні енергетичні кооперативи та ефективні фінансові механізми інвестування в енергетику коштів пересічних українців. Нам дуже потрібні кваліфіковані кадри, що здатні працювати на цьому перспективному ринку.

Енергетичний Томос для України ніхто не випише. Ми зможемо його вибороти для України лише своїми розумними та усвідомленими діями, в основу яких ляже підготовка кваліфікованих кадрів та формування проектного поля енергоефективності через масове впровадження локальних та регіональних СЕМ.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Гиркин прокомментировал «дружбу» России с Японией

Гиркин прокомментировал «дружбу» России с Японией

Экс-главарь "ДНР" назвал адептов Путина "гномами"
Apple готовится показать AirPods нового поколения

Apple готовится показать AirPods нового поколения

Apple представит новую гарнитуру уже в конце этого месяца.
Зеленский вынужден разгребать наследие Порошенко, — Золотарев

Зеленский вынужден разгребать наследие Порошенко, — Золотарев

Команде Зеленского нужно коммуницировать с обществом
Ирина Шейк покорила соблазнительным образом в Нью-Йорке

Ирина Шейк покорила соблазнительным образом в Нью-Йорке

Топ-модель появилась перед публикой в эффектном наряде
Найдено древнейшее в истории изображение Иисуса Христа

Найдено древнейшее в истории изображение Иисуса Христа

Ученые нашли возможно самое ранее изображение Иисуса Христа
Рябошапка рассказал, что ждет Гладковского после внесения залога

Рябошапка рассказал, что ждет Гладковского после внесения залога

Генпрокурор заявил, что Гладковский не сможет покинуть Украину после внесения залога
NASA опубликовало снимок “входа” в другое измерение 

NASA опубликовало снимок “входа” в другое измерение 

Снимок объекта NGC 4380 удивил весь научный мир
Прагматика проти ідеології

Прагматика проти ідеології

Воювати – не значить не торгувати. Радше навпаки: заробляти на торгівлі з ворогом для наповнення скарбниці та розвитку армії – це найвищий пілотаж.
MARUV высказалась о новых правилах «Евровидения», связанных с РФ

MARUV высказалась о новых правилах «Евровидения», связанных с РФ

Певица посчитала, что они негативно отразятся на конкурсе
Звездная болезнь команды Зеленского ведёт нас к национальной катастрофе

Звездная болезнь команды Зеленского ведёт нас к национальной катастрофе

Президент Украины Владимир Зеленский должен умерить олигарха Игоря Коломойского, иначе его ждёт беда.
Зеленский увеличил штрафы для бизнеса

Зеленский увеличил штрафы для бизнеса

Зеленский поддержал повышение штрафов для предпринимателей
Золотарев объяснил падение рейтинга Зеленского и дал важный совет

Золотарев объяснил падение рейтинга Зеленского и дал важный совет

У команды Зеленского критически не хватает информационного потенциала
Путин обсудил с Меркель «нормандский» саммит и газ для Украины

Путин обсудил с Меркель «нормандский» саммит и газ для Украины

Ангела Меркель провела телефонные переговоры о встрече в "нормандском формате" с Владимиром Путиным
Леди Гага рассталась с новым бойфрендом

Леди Гага рассталась с новым бойфрендом

Главная героиня фильма "Звезда родилась" снова не смогла построить отношения
Украинцев предупредили о четырех штаммах гриппа в этом сезоне

Украинцев предупредили о четырех штаммах гриппа в этом сезоне

Украинцам стоит готовиться к четырем штаммам гриппа зимой 2019-2020
Пальчевский сказал, кем Зеленский может заменить Гончарука

Пальчевский сказал, кем Зеленский может заменить Гончарука

Андрей Пальчевский заявил, что Гончарука на посту премьер-министра могут заменить Юлией Тимошенко
Секретный бункер Горбачева показали на видео: 9 этажей и 62 метра под землей

Секретный бункер Горбачева показали на видео: 9 этажей и 62…

Объект 1161 надежно скрыт от людских глаз
У Зеленского хотят отменить люстрацию чиновников Януковича

У Зеленского хотят отменить люстрацию чиновников Януковича

Максим Бужанский предлагает отменить закон о люстрации чиновников.
Ани Лорак «после пластики» появилась на обложке глянца

Ани Лорак «после пластики» появилась на обложке глянца

Подписчики звезды раскритиковали ее неудачное фото
Сыроид сменила Садового у руля “Самопомичи”

Сыроид сменила Садового у руля “Самопомичи”

Андрей Садовий ушел с поста лидера партии “Самопомич”
В США допросят украинских чиновников, — Березовец

В США допросят украинских чиновников, — Березовец

Украинских политиков планируют допросить в США по делу Ukrainegate, из-за которого Трампу грозит импичмент
Ученые зафиксировали первое «ураганное землетрясение»

Ученые зафиксировали первое «ураганное землетрясение»

Исследователи считают странным, что никто не обнаружил это явление раньше
Индексация в октябре: сколько доплатят к пенсии и зарплате

Индексация в октябре: сколько доплатят к пенсии и зарплате

Стало известно, сколько доплатят к пенсии и зарплате в октябре после проведения индексации
Кулеба рассказал, почему Нидерланды вмешали Украину в дело МН17

Кулеба рассказал, почему Нидерланды вмешали Украину в дело МН17

Кулеба считает, что причиной расследования роли Украины в катастрофе МН17 является политическая ситуация в Нидерландах
Список продуктов для профилактики простуды

Список продуктов для профилактики простуды

Список лучших продуктов для укрепления опорных сил организма в осенне-зимний период.
В Украине назвали оружие, способное остановить армию Путина

В Украине назвали оружие, способное остановить армию Путина

Украинский военный эксперт знает, каким оружием можно дать отпор российской армии
Милованов рассказал, как будут поощрять инвесторов

Милованов рассказал, как будут поощрять инвесторов

Тимофей Милованов рассказал о новых "правилах игры" для бизнеса
Названы самые надежные антивирусы

Названы самые надежные антивирусы

Эксперты составили список ТОР антивирусов с максимальным уровнем защиты.
Соратника Порошенко Гладковского арестовали на 2 месяца и назначили залог

Соратника Порошенко Гладковского арестовали на 2 месяца и назначили залог

Апелляция на решение суда может быть подана в течение 5 дней
Чему Украину не научила история Речи Посполитой

Чему Украину не научила история Речи Посполитой

Попытки украинцев совладать со своим государством напоминают блуждания кафкианского землемера К. вокруг Замка, который не дает о себе знать «ни малейшим проблеском света».
Читай также