Енергетичний Томос, або 50 відтінків енергоефективного

Сьогодні наша країна нагадує бігуна, який вийшов на дистанцію із купою важких пакунків, що заважають не тільки бігти, але ж і просто рухатися.

 Наша економіка з ВВП в USD109,3 млрд (2017) намагається годувати пенсіонерів, забезпечувати соціальні пільги та сплачувати субсидії знедоленим громадянам, у той час як понад 30% від цієї чималої суми проходить проміж пальців завдяки не ефективному, не професійному управлінню. Ми звикли до деструктивних витрат, тому імпорт енергоносіїв та обслуговування гарантованого зовнішнього боргу на суму понад USD 12 млрд. (понад 11% ВВП) нас не дуже бентежить.

Ми також звикли сплачувати із свої кишені неефективність державного апарату, який лише у 2017 році не зміг забезпечити Україні додатковий дохід у обсязі 10,7 % ВВП через контрабанду – USD 5,931 млрд (2017), корупційний cash-back при закупівлях —  USD 2,84 млрд (2017) та не ефективне використання державних активів – понад USD 3 млрд (2017).

Нас не дивує той факт, що завдяки мутним та непрозорим рішенням у сфері визначення тарифів,  державна електрогенерація (атомні та гідроелектростанції) субсидує генерацію приватну (ТЕС та ТЕЦ). Як кажуть,  «Роттердам+» їм всім тут у допомогу. Держава тут ніби ні до чого, але ж з пересічних українців, тобто нас з вами, на цій схемі зістригають 1 млрд.грн на місяць.

Локальна перемога над зрадою далася взнаки і відтепер, після над зусиль депутатів-патріотів,  76% імпортованого вугілля ми ввозимо в Україну з РФ через блокування поставок енергетичного вугілля в Україну з Донбасу.  Тему якості завезеного вугілля та вмісту в ньому сірки у цій статті розкривати не будемо.

Уявимо собі будь-яку велику компанію, що веде прибуткову діяльність та акумулює нерозподілений прибуток у обсязі понад 30% від валового доходу. Такий ресурс міг би стати основою для її бурхливого розвитку, але — чи варто казати про те, що наша «велика компанія» не зростає, бо дуже багато втрачає?

Ну, а доки велика частина перевірених часом бійців, що прямо або опосередковано відповідають за такий стан речей, готується до президентських перегонів —  підсумуємо: перелічені деструктивні витрати України в 2017 році склали близько  USD 33 млрд.

При цьому, за оцінкою колег з Українського інституту майбутнього, повна енергетична незалежність України може бути досягнута прямими інвестиціями в енергетику на суму близько USD 25 млрд.

Ви спитаєте: до чого тут енергоефективність?

Відповім. Левова частина щорічних втрат з’являється через енергетичну неефективність та велику енергоємність нашої економіки. У грошах — це USD 9,2 млрд на рік. Це наша недосконала і витратна енергетика, не зовсім комфортна логістика, ненаситне житлово-комунальне господарство та застаріла промисловість.

І відтепер це стосується кожного, бо економіка держави, що обкладена надвеликими тягарями, більше не в змозі брати такі витрати на свій рахунок.

Енергоефективність та світ

Енергоефективність – це не просто зайві гроші, що можуть з’явитися в наших карманах. Це один з найдешевших способів зменшити викиди парникових газів, бо наші зайві витрати збільшують викиди CO² та псують атмосферу всієї земної кулі.  І це вже не тільки наша справа.

За прогнозами ООН до 2040 року споживання енергії зросте принаймні на 30% за рахунок країн, що розвиваються, при цьому центром впровадження енергоефективності буде Європа.

Асоціація України з ЄС поставила нас в один ряд з іншими учасниками Енергетичного співтовариства, що передбачає впровадження спільних стандартів та зобов’язань у сфері енергоефективності. Для України —  це скорочення на 9% обсягів споживання енергії в період до 2020 року у порівнянні з базовою лінією 2005-2009 років.

То що робити країні, де інвестиційні потреби в енергоефективність оцінюються на рівні від USD 60 млрд., інвестиційний клімат є найпоганішим у Європі, а обсяг залучених у 2017 році прямих іноземних інвестицій трохи перебільшує USD 1,5 млрд?

Для відповіді на це питання потрібно зрозуміти логіку процесу, що був запущений та реалізується в рамках 3-го та вже скоро —  4-го енергетичних пакетів ЄС.

Цей процес має декілька сенсів, першим з них є — демонополізація енергетичного ринку. Демонополізація передбачає реформування вертикально-інтегрованих компаній для відділення конкурентних сфер діяльності (виробництво – продаж) від природньо-монопольного транспортування.

Одним з дієвих механізмів усунення монополії на енергоринку в ЄС стало стимулювання генерації з ВДЕ та залучення в цей процес тисяч пересічних європейців, що інвестують власні накопичення у створення енергетичної інфраструктури на мікро-рівні.

Чим більше джерел генерації – тим більш стійкою є вся енергосистема. Чим більше інвесторів залучені в процес, тим менше можливостей комусь одному диктувати власні правила. Чим більше постачальників є на ринку, ти кращі умови отримує кінцевий споживач.

За такої системи — людина має можливість обирати між сторонніми постачальниками енергії або зробити власні інвестиції в свою мікро-енергосистему. При цьому, у останньому випадку, локальний банк під низький відсоток профінансує вашу енергонезалежність, а держава поверне частину вкладених коштів.

Чи буде споживання у цьому випадку енергоефективним? Питання є риторичним.

У 4-му енергетичному пакеті ЄС має бажання просунутись ще далі: мова йде про свідомий перерозподіл ринку генерації ЄС з метою збільшення долі енергетичних кооперативів та роздрібних виробників. Саме з цим пов’язані плани довести до 2030 року долю генерації з ВДЕ до 50% від загального обсягу ринку.

Від цього виграють всі. Енергія стане більш доступною та більш чистою. Генерація і споживання стануть більш гнучкими та розумними, а відповідно – більш енергоефективними.

Крім того, за оцінками експертів, впровадження системних енергоефективних заходів 4-го пакету в ЄС дозволить не тільки залучати до €170 млрд на рік у розвиток енергетичної інфраструктури, але ж й створить умови для додаткового  щорічного зростання економіки ЄС на 1%.

Європейська система енергоменеджменту використовує весь арсенал організаційних, мотиваційних та запобіжних заходів підвищення енергоефективності.

Цей дуже цікавий досвід заслуговує на нашу прискіпливу увагу.

Так, в Хорватії, кожна місцева компанія (установа) для здійснення господарської діяльності має декларувати цілі з оптимізації власного енергоспоживання, а їх досягнення – підтверджувати через незалежний аудит. У разі недосягнення задекларованих цілей з енергоефективності, еквівалентна сума недоїмки сплачується компанією в Фонд енергоефективності.

У Данії компанії повинні щорічно самі звітувати та один раз на 2 роки проводити незалежний зовнішній аудит. В Австрії – за недосягнення поставленої мети буде сплачено €0,2 за кожен 1 кВт*год не реалізованої економії енергії. В Греції — ви не зможете продати нерухомість, якщо її енергоспоживання буде нижче класу С.

У Німеччині – 5 931 великих компаній, щоб уникнути постійних витрат на регулярні енерго аудити,  запровадили у себе системи енерго менеджменту (СЕМ) за міжнародним стандартом ISO 50001.

Підсумуємо: пріоритети ЕС в енергетиці — це демонополізація, децентралізація, зниження цінового порогу для входу в енергетичний бізнес і , як наслідок, посилення конкуренції на користь споживача. Плюс застосування м’якої сили до тих, хто не хоче бути енергоефективним, скорочувати шкідливі викиди та відповідати сучасним вимогам.

З Європою все зрозуміло, а що робити нам?

Енергетичний Томос

Якими мають бути пріоритети держави, яка при ВВП у розмірі USD109,3 млрд (2017) має потенціал енергозбереження на рівні USD9,2 млрд на рік? Яким чином структурувати це величезне поле енергетичних втрат та перетворити Проблеми у Можливості?

Логіка підказує, що за таких умов потрібно вирішити декілька основних завдань:

  1. встановити стандарти енергоефективності;
  2. стимулювати впровадження енергоефективних заходів;
  3. запобіжними заходами мотивувати ринок для дотримання режиму оптимального енергозбереження ;
  4. забезпечити кадрове наповнення для енергоефективних проектів;
  5. реалізовувати системну інформаційну політику у підтримку енергоефективності.

На цей час, основні зусилля державних регуляторів зосереджені на стимулюванні заходів з енергоефективності, що має свої причини.

Між тим, не можна залишати поза увагою не менш важливі речі.

Ми звикли до не втручання держави в процеси, якими потрібно керувати. Використання вугілля з підвищеним змістом сірки, неконтрольовані викиди небезпечних речовин в атмосферу та в річки, сіра вирубка лісу або незаконний видобуток бурштину – це не тільки ганьба і зрада. Це недотримання екологічних стандартів та пряме невиконання відповідальними особами своїх службових обов’язків.

Сфера енергоефективності для нашої держави відносно нова, тому пережитки радянських часів у неї відсутні. Чому б у такому випадку не впроваджувати одразу стандарти, що прийняті у цивілізованому світі?

Існує єдиний рецепт досягнення енергетичної ефективності для промисловості, транспорту, енергетики та муніципальних об’єктів.  Це міжнародний стандарт ISO 50001 «Система енергоменеджменту», який передбачає комплексний підхід для системного та постійного покращення показників енергоспоживання.

Чому цей енергетичний стандарт, який ще у 2015 році отримав статус ДСТУ і ніби є обов’язковим для впровадження за законодавством України, досі лишається на умовах добровільного впровадження? Чи розуміємо ми, що такий «лібералізм» ллє воду на млин наших північних сусідів, які кровно зацікавлені у нашій енергетичній неефективності?

Сьогоднішня неефективна система енергоменеджменту України забезпечує щорічні втрати у обсязі USD 9,2 млрд  і має змінитись за рахунок впровадження тисяч локальних систем енергоменеджменту (СЕМ) – у муніципалітетах, об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), виробничих, логістичних та енергетичних компаніях.

Впровадження СЕМ забезпечить моніторинг реального стану споживання енергії із актуальними рецептами його покращення у вигляді проектів енергоефективності.

Але хто їх підготує та хто буде керувати їх впровадженням? Для цього потрібні кадри із новою спеціалізацією – «енергоменеджер». Це управлінці із знанням енергетичного законодавства, основ проектного менеджменту, інвестиційного процесу, методології розбудови системи енергоменеджменту (ISO 50001), розумінням технічних та технологічних процесів у сфері енергозбереження, що невід’ємно пов’язана з екологією та сталим розвитком.

Енергетика України також потребує демонополізації та децентралізації. Нам також не завадить посилення конкуренції на користь споживача. Напевно ми більше, ніж Європа, потребуємо застосування м’якої сили до тих, хто відкладає свою енергоефективність на завтра.  Нам також потрібні муніципальні енергетичні кооперативи та ефективні фінансові механізми інвестування в енергетику коштів пересічних українців. Нам дуже потрібні кваліфіковані кадри, що здатні працювати на цьому перспективному ринку.

Енергетичний Томос для України ніхто не випише. Ми зможемо його вибороти для України лише своїми розумними та усвідомленими діями, в основу яких ляже підготовка кваліфікованих кадрів та формування проектного поля енергоефективності через масове впровадження локальних та регіональних СЕМ.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Очаровательная Каменских поразила фанатов фото в бикини

Очаровательная Каменских поразила фанатов фото в бикини

Украинская певица опубликовала новое фото из Мексики и устроила розыгрыш
Никифоров рассказал, есть ли будущее у украинского авиастроения

Никифоров рассказал, есть ли будущее у украинского авиастроения

Эксперт заявил, что украинское авиастроение не сможет противостоять мировым гигантам этой отрасли
Дубилет нашел «элегантный» способ победить бюрократию в Украине

Дубилет нашел «элегантный» способ победить бюрократию в Украине

Кабмин придумал, как избавить бизнес от бумажной волокиты
Смертоносный вирус атакует Китай: появились данные по умершим и заболевшим

Смертоносный вирус атакует Китай: появились данные по умершим и заболевшим

В Китае из-за неизвестного вируса умерло трое человек, около двухсот новых заболевших
Зеленский обсудил с посланником Рухани расследование катастрофы самолета МАУ и компенсацию жертвам

Зеленский обсудил с посланником Рухани расследование катастрофы самолета МАУ и…

Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями нашей страны для расшифровки бортовых самописцев
В Украине повысят пенсии отдельным категориям населения

В Украине повысят пенсии отдельным категориям населения

Украинцам пенсию повысят трижды
Тимошенко договорилась с Коломойским о союзе и начинает «охоту», — источник

Тимошенко договорилась с Коломойским о союзе и начинает «охоту», —…

По инсайдерской информации глава "Батьківщини" меняет тактику в политической карьере
В Офисе Президента объяснили отключение комментариев в Instagram и YouTube Зеленского

В Офисе Президента объяснили отключение комментариев в Instagram и YouTube…

Комментировать все еще можно в Фейсбуке
Украина лишилась первенства в рейтинге «самого дешевого интернета в мире»

Украина лишилась первенства в рейтинге «самого дешевого интернета в мире»

Средняя цена интернета в Украине при учете соотношения цена/качество составила 6,64 доллара в месяц, а в стране-победителе - 6,60 доллара
Пальчевский предсказал, что будет с рейтингом Зеленского после скандала с Гончаруком

Пальчевский предсказал, что будет с рейтингом Зеленского после скандала с…

Украинский журналист и политолог объяснил, как скандал с премьер-министром отразится на рейтинге президента
Милованова уличили во лжи относительного нового трудового закона

Милованова уличили во лжи относительного нового трудового закона

Новый проект "Закона о труде" на самом деле дает возможность работодателям увольнять сотрудников без обоснования
Маск рассказал о кредитах для желающих улететь на Марс

Маск рассказал о кредитах для желающих улететь на Марс

Путешествие для всех желающих будет насущной необходимостью, и тем, у кого нет денег, будут предоставлять кредиты
Кривонос назвал условия для силового освобождения Донбасса

Кривонос назвал условия для силового освобождения Донбасса

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению оккупированных Россией территорий Донбасса
В Европе сняли аресты с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза»

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза»

Было выполнено одно из условий газовой сделки РФ и Украины на транзит голубого топлива
Зеленский рассказал, кто сможет получить двойное гражданство

Зеленский рассказал, кто сможет получить двойное гражданство

Глава государства пообещал введение двойного гражданства для украинской диаспоры в США
В ГБР назвали причину смерти мужчины в здании ЦИК

В ГБР назвали причину смерти мужчины в здании ЦИК

Около 18:00 сотрудник госохраны застрелился из табельного оружия
Эрдоган назвали количество российских наемников в Ливии

Эрдоган назвали количество российских наемников в Ливии

Турция направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки военнослужащих
Гончарук поручил приватизировать более 300 объектов уже в этом году

Гончарук поручил приватизировать более 300 объектов уже в этом году

Большинство госпредприятий десятилетиями были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов
Рябошапка заявил о новом подозрении в деле убийства Гандзюк

Рябошапка заявил о новом подозрении в деле убийства Гандзюк

"По месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Екатерину Гандзюк
В здании ЦИК нашли застреленного человека, — СМИ

В здании ЦИК нашли застреленного человека, — СМИ

Есть информация, что он был одет в камуфляжную форму
В ГБР прокомментировали неожиданный визит Порошенко

В ГБР прокомментировали неожиданный визит Порошенко

В Государственном бюро расследований сообщили о визите раньше срока экс-президента Украины
СБУ: на оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека

СБУ: на оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека

В плену остаются еще 184 человека
Пальчевский отреагировал на заявление Зеленского о своем этническом происхождении

Пальчевский отреагировал на заявление Зеленского о своем этническом происхождении

Журналист прокомментировал слова президента о еврейском происхождении
Верховный суд Ирана сделал заявление о компенсациях семьям погибших в катастрофе самолета МАУ

Верховный суд Ирана сделал заявление о компенсациях семьям погибших в…

Иран должен выплатить компенсации
На экс-нардепа Микитася снова надели электронный браслет

На экс-нардепа Микитася снова надели электронный браслет

На него снова надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт
Комитет избирателей назвал депутатов, которые хуже всех ходили на заседания Рады

Комитет избирателей назвал депутатов, которые хуже всех ходили на заседания…

Четыре депутата пропустили 90% голосований
Коболев оценил возможность прямых поставок газа из РФ

Коболев оценил возможность прямых поставок газа из РФ

Подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства
Венедиктова назначила заместителей директора ГБР

Венедиктова назначила заместителей директора ГБР

Комиссия по отбору заместителей закончила свою работу
СБУ разоблачила агента ФСБ в украинской армии

СБУ разоблачила агента ФСБ в украинской армии

Экс-боевик "ДНР" служил в ВСУ по контракту
МВФ дал прогноз о росте глобальной экономики в последующие два года

МВФ дал прогноз о росте глобальной экономики в последующие два…

Благоприятным фактором стало подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем
Читай также
Последние новости

Очаровательная Каменских поразила фанатов фото в бикини

Никифоров рассказал, есть ли будущее у украинского авиастроения

Дубилет нашел «элегантный» способ победить бюрократию в Украине

Смертоносный вирус атакует Китай: появились данные по умершим…

Зеленский обсудил с посланником Рухани расследование катастрофы самолета…

В Украине повысят пенсии отдельным категориям населения

Тимошенко договорилась с Коломойским о союзе и начинает…

В Офисе Президента объяснили отключение комментариев в Instagram…

Украина лишилась первенства в рейтинге «самого дешевого интернета…

Пальчевский предсказал, что будет с рейтингом Зеленского после…

Милованова уличили во лжи относительного нового трудового закона

Маск рассказал о кредитах для желающих улететь на…

Кривонос назвал условия для силового освобождения Донбасса

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома» по…

Зеленский рассказал, кто сможет получить двойное гражданство