Всесвітній економічний форум опублікував звіт “Глобальний індекс конкурентоспроможності 2016-2017”, згідно з яким Україна втратила 6 позицій у порівнянні з минулим роком та посіла 85 позицію серед 138 країн світу. Що ж гальмує економічний розвиток України та її міжнародну конкурентоспроможність?

Топ-10 причин:

1. Погіршення позиції у розвитку фінансового ринку (130, у 2015 – 121) за рахунок нестабільності банківської системи – за даними НБУ на стадії ліквідації перебуває 81 банк;

2. Зниження кредитного рейтингу країни (127, у 2015 – 118), що зумовлено зростанням державного боргу – за даними Міністерства фінансів зовнішній борг України перед кредиторами у 2015 складає 43,4 млрд. дол. США, що становить 55,3% ВВП.

3. Зменшення захисту національних інвесторів (136, у 2015 – 134), що пов’язано з недієвим механізмом держгарантування захисту інвестицій – відповідно до дослідження Всесвітнього економічного форуму, в Україні не функціонує у повній мірі система захисту майнових прав та приватної власності, також перепоною є незавершеність судової реформи, що призводить до “вибіркової” рівності перед законом;

4. Необхідність у професійному менеджменті (114, у 2015 – 103), що зумовлено залученням до управлінських посад родичів та близьких осіб;

5. Нездатність країни утримувати “таланти” (127, у 2015 – 114), адже в останні роки зростає число емігрантів-науковців, що призводить до зниження інтелектуального потенціалу України – загострення проблеми “втечі мізків” пов’язано з відсутністю державного стимулювання зайнятості, так, за даними МЗС, за кордоном легально перебуває 5 млн. громадян України, також вагомим аргументом, який поглибить демографічну проблему є ініціатива уряду Польщі прийняти 1,5 млн. трудових мігрантів з України, таку ж ідею підтримує Угорщина;

6. Зниження впливу бізнесу на умови прямого іноземного інвестування (130, у 2015 – 122), що пов’язано з браком дієвих важелів співпраці держави та приватного сектора в інвестиційній політиці – державна система не враховує інтересів бізнесу;

7. Зростання впливу оподаткування на інвестиційне стимулювання (133, у 2015 – 129) спричинено відсутністю податкових пільг та неефективністю спеціальних економічних зон – податки виконують тільки фіскальну функцію, а не стимулюючу;

8. Зменшення захисту інтелектуальних прав (125, у 2015 – 120) зумовлено порушенням прав інтелектуальної власності, на жаль, ми посідаємо перше місце у світі за Рейтингом найбільш “піратських” країн – в Україні не відкрито жодної судової тяжби з нелегального розповсюдження контенту в Інтернет та не введено систему штрафів так, як це зроблено, наприклад, у Німеччині, де за завантаження неліцензійного контенту штраф становить від 1000 євро;

9. Зниження позицій у розвитку бізнесу (98, у 2015 – 91) пов’язано з недієвим антимонопольним законодавством та відсутністю механізмів стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва – тиск на малий та середній бізнес податковими перевірками;

10. Погіршення якості інфраструктури (75, у 2015 – 69): доріг, залізничного, морського та авіатранспорту – не реалізується Транспортна стратегія України на період 2020 року, яка була ухвалена ще у 2010 році.

Разом з цим, Україна покращила свої позиції у вищій освіті (33 місце, у 2015 – 34), результатом якої є постійно зростаюча кількість випускників з вищою освітою; розмірі ринку (47 місце, у 2015 – 45), та інновацій (52 місце, у 2015 – 54) за рахунок високого інноваційного потенціалу, науково-дослідницького персоналу, та якості науково-дослідницьких інституцій.

Популярные статьи сейчас

Завтра Нацбанк изымает из оборота ряд монет и банкнот: где обменять

В Киеве жестоко убили работницу посольства США

В ГБР опровергли отказ двигателя двигателя Ан-26

В ПФУ дали разъяснение, кому не пересчитают пенсии

Показать еще

Глобальний індекс конкурентоспроможності відображає конкурентні переваги країни, є дорожньою картою для потенційних іноземних інвесторів та урядів інших країн. Регрес у формуванні міжнародної конкурентоспроможності, перш за все, обумовлений відсутністю як комплексної, так і секторальної стратегій розвитку країни на довгостроковий період. Розробка довгострокової стратегії, з урахуванням сильних та слабких позиції у відповідності з Глобальним індексом конкурентоспроможності, дозволить сформувати тактичні та стратегічні завдання для уряду України, сприятиме інвестиційні привабливості України та формуванню бренду країни.

Український Інститут Майбутнього