Пенсія у разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця призначається, якщо годувальник помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше за цей термін, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих у період проходження служби .

Цей вид пенсії виплачуються членам сім'ї померлих/загиблих військовослужбовців, які перебували на службі в:

органи внутрішніх справ; Національна поліція; пожежної охорони; Національне антикорупційне бюро; службі судової охорони; Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації; органи та підрозділи цивільного захисту; податкової поліції; Бюро економічної безпеки; Державної кримінально-виконавчої служби та інших представників силових підрозділів, які мають законне право на пенсію втратою годувальника.

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні годувальника. При цьому дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні (тобто чи проживали разом, чи отримували від годувальника мінімально необхідні блага для життя та виховання).

Який розмір пенсії за втратою годувальника?
Розмір пенсії з нагоди втрати годувальника залежить від причин смерті годувальника. Якщо годувальник помер/загинув під час виконання обов'язків військової служби, пенсія призначається у розмірі:

70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї - батька, подружжя (дружина), або іншого непрацездатного члена сім'ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім'ї;
50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатні члени сім'ї (крім батьків, дружини/дружина).

Якщо годувальник помер/загинув унаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, пенсія обчислюється у розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

Джерело: На пенсії