Бракує впевненої промови на публічних виступах, і після 5 хвилин твоєї презентації люди в унісон позіхають? Ми підготували низку класних ділових кліше та фраз, які будуть корисними у будь-якій публічній промові. Гучні оплески та вигуки захвату після виступу гарантовані!

Справжня успішна презентація – чітка за структурою. Її слід розділити на 3 частини, кожна з яких матиме окремі мовні кліше.

Вступна частина: opening

Opening – важлива частина презентації. Це перше враження про тебе та твій виступ. На цьому етапі доречно використовувати такі фрази:

Welcome (привітання)

 • Ok, let’s get started. Good morning everyone and welcome to… – Гаразд, давайте розпочнемо. Усім доброго ранку, я рада вітати вас на…
 • Before I begin, I’d like to thank (name) for inviting me here today. – Перед тим, як я розпочну, я хочу подякувати (зазначити ім’я) за запрошення на сьогоднішню зустріч.
 • On behalf of… I’d like to welcome you here to our office. – Від імені (назва організації, яку ти представляєш) я хочу привітати усіх у нашому офісі.
 • It’s good to see so many people here today. – Це чудово бачити стільки людей сьогодні.
 • I’m very happy to be here today. – Я дуже щаслива бути сьогодні тут.

Personal introduction (персональне представлення)

 • Let me start by introducing myself. My name is… – Дозвольте мені розпочати з представлення себе. Мене звати…
 • Just a few words about myself. – Кілька слів про себе.

Objective (ціль)

 • This morning I’m going to talk about… – Цього ранку я збираюся говорити про…
 • The aim of this short talk is to… – Мета мого короткого виступу….
 • I would like to take this opportunity to talk to you about… – Користуючись нагодою, я хочу розповісти про…

Get attention (привертання уваги)

 • Let me ask you a question. – Дозвольте мені запитати вас.
 • Somebody once said… – Одного разу хтось зазначив, що…
 • Did you know that…? – Чи знали ви, що…?
 • Before I start, does anyone know…? – Перед тим, як розпочати, хтось знає про…?

Audience benefit (користь для аудиторії)

 • I hope my presentation will enable you to… – Я сподіваюся, що моя презентація дасть вам змогу…
 • By the end of my talk you will… – У кінці моєї розмови ви…

У цій частині презентації важливо наголосити публіці на структурі свого виступу, для кращого розуміння його тематики. Наприклад, I’ll speak for about thirty minutes («Я розмовлятиму близько 30 хв») та додати If you have any questions, please feel free to interrupt (Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся перебити мене).

 

Головна частина: main body

Main body слід побудувати дуже чітко. Це основний виклад матеріалу і займає він найбільше часу. Щоб не втратити увагу публіки, користуємося такими фразами:

Signposts (покажчик)

 • Ok. Let’s move on to…/ turn our attention to… / take a look at… – Гаразд, давайте перейдемо до / звернемо увагу на… / поглянемо на…
 • Moving on to – Рухаючись далі…
 • This leads me to my next point, which is… – Це привело мене до наступного пункту, яким є…
 • Earlier I mentioned… – Раніше я згадував про…
 • Let`s go back and look at… – Давайте повернемося назад і поглянемо на…
 • I’ll come back to this in a moment. – До цього я повернуся через хвилину.

Develope a topic (розвивати тему)

 • It might be useful to give a little background here. – Буде корисно розповісти трохи детальніше про це.
 • Let’s examine this in little more detail. – Давайте розглянемо це більш детально.
 • Let me explain with a specific example. – Давайте я поясню на конкретному прикладі.

Focus (фокусуватися на конкретних речах)

Популярные статьи сейчас

Кабмин озвучил новые цены на электроэнергию

В ПФУ объяснили, в каких случаях могут высчитать до 50% из пенсии

Синоптики дали аномальный прогноз погоды на октябрь

НБУ возьмется за коллекторов

Показать еще
 • To put it simply… – Коротко кажучи…
 • As you are all aware / As you all know… – Як ви вже всі знаєте…
 • So, for me the main issue here is… – Для мене основне питання полягає у…
 • I think, there are three questions to focus on… – Я вважаю, що є три питання, на яких ми повинні сфокусуватися…
 • It must be remembered that… – Слід пам’ятати, що…
 • I would like to stress / emphasize that… – Я б хотіла наголосити/підкреслити, що…

Refer to visuals (посилатися на візуальні дані)

 • And in this part of my presentation I’ll be showing you some data/charts/tables… – На цьому етапі моєї презентації я продемонструю декілька даних, графіків, таблиць.
 • As you can see \ what is interesting on this slide… – Як ви можете побачити / що цікавого на цьому слайді…
 • I’d like to highlight two things on this table / chart / diagram… – Я б хотіла виділити дві речі у цій таблиці / графіку / діаграмі.
 • I’d like to draw your attention to… – Я б хотіла звернути вашу увагу на…

Ask for contribution (запитувати про співпрацю та враження від презентації)

 • Are there any questions so far? – Можливо, на даному етапі є якісь запитання?
 • Does anyone have any comments? – Можливо, хтось має якісь коментарі?

Заключна частина: closing

Не менш важлива заключна частина презентації. У ній також необхідно бути лаконічним.

Signal the end (сигналізувати про закінчення промови)

 • That brings me nearly to the end of my presentation. – Це привело мене до кінця презентації.

Summarize and Conclude (підсумувати і зробити висновок)

 • Just to summarize the main points again… – Давайте підсумуємо головні пункти промови.
 • In conclusion… – На закінчення…
 • After all is said and done I think we can conclude that… – Після всього сказаного та зробленого, я думаю, ми можемо зробити висновок, що…
 • So, in conclusions, I hope that this talk has given you… – У кінці розмови, я сподіваюся, що мій виступ дав вам…
 • Thank you for listening. I hope you found it interesting! – Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво!
 • Now, if you have any questions, I’ll do my best to answer them. – Тепер, якщо ви маєте якісь запитання, я максимально прикладу зусиль для того, щоб дати відповідь на них.

Deal with questions (відповідати на запитання)

 • That’s a very good point / I’m glad you asked me that. – Це дуже цікава думка / Я рада, що ви запитуєте про це.
 • So, if I understand you correctly, you’re asking… – Отож, якщо я зрозуміла вас правильно, ви запитували про…
 • That’s an interesting question. What’s your own opinion? – Це цікаве запитання. Що ви думаєте з цього приводу?
 • Has anyone else experienced the same thing? – Хтось ще має такий досвід?
 • I think that’s outside the scope of this presentation, but I’m happy to discuss it with you afterwards. – Я думаю, що це запитання за межами тематики мого виступу, проте я із задоволенням поговорю про це після презентації.
 • Ok, I think there’s time for one last question. – Гаразд, я думаю це час для останнього запитання.

Звичайно, ці фрази допоможуть зробити презентацію більш професійною, але головне – впевненість! Або багато валер’янки.

Джерело: Studway

Фото: sitebuilderreport.com/stock-up