Сергій Дацюк: Чи є у жертв національність?

Вторая мировая война СССР

Те, що відбувається навколо жертв Другої світової війни сьогодні в Польщі і в Україні, а раніше відбувалося в Ізраїлі, роз’єднує нині живих людей. Те, що я хочу сказати, не сподобається більшості людей, які бачать світ через уявлення про своїх та чужих. Але я просто знаю, що маю про це сказати.

Сепарація жертв будь-якої війни це шлях до розколу, до розмежування, до непорозуміння і зрештою до протистояння та нових війн.

Зрозуміло, коли сепаруються жертви країни-агресора та країн-жертв. Але коли починають мірятися, хто серед країн-жертв є більшою жертвою, починається конфлікт вже серед країн-жертв.

Сепарація жертв з опорою на національність, расу чи стать, означає виокремлення своїх таким чином жертв як більш значущих, ніж чужі жертви. Сепарація жертв – елемент гіперідентичності, тобто етноегоїзму, це установка не власну зверхність.

Сепарація жертв завжди супроводжується сепарацією відповідальності, яка покладається в змістовній структурі протистояння тієї війни, яка породила ці жертви.

Це означає, що ніби інші народи можуть мати провину і нести колективну відповідальність, але свій – не може мати провини і не мусить нести відповідальність. Це посилення власної гіперідентичності через нав’язування іншим меншоваротості. Це – гіпоідентічність чи етнонігілізм.

Таким чином власна гіперідентичність посилюється за рахунок приписування іншим гіпоідентичності.

Отже коли ми сепаруємо жертви і коли ми водночас сепаруємо відповідальність в змістовній структурі війн, з яких походять ці жертви і ця відповідальність, ми продовжуємо ті війни, що породили ці жертви і зумовили цю відповідальність.

Гітлер був би дуже радий, якби міг спостерігати за тими конфліктами щодо Другої світової війни, які виникають і розгортаються нині між Росією та Україною, між Польщею та Україною, між Польщею та Росією, між Польщею та Німеччиною, між Польщею та Ізраїлем і т.д. Спостерігаючи ці конфлікти, він би сказав – отже моя справа не пропала, я досяг своєї мети.

Нинішні конфлікти між країнами-жертвами минулої війни це все ще продовження Другої світової війни в нових обставинах. Всі є жертви цієї війни, включаючи і Росію, і Німеччину.

Історична практика свідчить, що через 50 років (1995 рік), історичну пам’ять про війну переосмисляють. В цей час можна було досягти солідарної пам’яті або націоналізовувати пам’ять. Світ пішов шляхом націоналізації.

Мені здається, світ пішов тоді невірним шляхом. Свідченням цього стала сепарація жертв війни, тобто почалася конкуренція за жертовність.

Сепарацію жертв щодо Другої світової війни почали євреї. Вони виокремили себе як народ-жертву серед інших народів-жертв війни, хоча Голокост за визначенням поширювався на інші етнічні та соціальні спільноти, яких нацисти переслідували і знищували за приналежність до цих спільнот (цигани, гомосексуали, масони, безнадійно хворі тощо).

Євреям закидають, що вони виділяють свої жертви зовсім не через те, що їх більше чи що вони були знищені найбільш жорстокіше, а через те, що вважають себе богообраним народом, тобто таким, який відрізняється від інших народів.

Якби там не було, але цей їх приклад почали наслідувати інші країни під закликом «ми нічим не гірші». І це вже не можна замовчувати.

Наприкінці ХХ століття країни, які Тімоті Снайдер назвав «криваві землі», почали наслідувати єврейський приклад щодо Другої світової війни. Так націоналізація історичної пам’яті поширилася на інші країни-жертви.

Поляки теж захотіли якось виділити свої жертви, законодавчо затвердивши свою відмінність від інших народів у Другій світовій війні.

Зрештою політика націоналізації історичної пам’яті Другої світової війни для різних країн-жертв стала трендом «кривавих земель».

Саме для дослідження двох окупацій – нацистської та радянської – поляки створили Інститут національної пам’яті в 1998 році. Потім українці створили подібну ж структуру в 2006 році за прикладом Польщі.

Росія вчинила прямо навпаки. Після періоду збайдужіння до теми ідентичності на хвилі розпаду СРСР, Росія почала відновлювати гіперідентичність, причому не в сенсі національного, а як імперську.

Тобто Росія створювала структури імперської пам’яті, а не інститути національної пам’яті. Але Росія точно так само, як Ізраїль, Польща та Україна, сепарувала жертви та сепарувала відповідальність.

Росіяни побудували на установках гіперідентичності ідеологію війни з колишніми радянськими республіками, які утворилися від розпаду СРСР.

Єдиний народ, який взяв на себе колективну відповідальність за Другу світову війну – Німеччина. Але тим самим німці зробили ведмежу послугу іншим європейським народам. Вони дали їм можливість відмовитися від частини своєї відповідальності, переклавши усю цю відповідальність на німців.

Так виник рух гіперідентичності щодо жертв Другої світової війни, який в Ізраїлі, Польщі, Україні, країнах Балтії, частково в Білорусі та Росії будувався по одній і тій же самій схемі: 1) винувата в усьому Німеччина; 2) ми – лише жертви; 3) наша колаборація з німцями чи наша власна агресія щодо інших народів – це окремі випадки; 4) колаборація інших та агресія інших більш важливіші, ніж наші; 5) наша жертва – більш важлива, ніж жертви інших народів: 6) відповідальність інших – більша, ніж наша відповідальність.

Саме по такій схемі сьогодні будується конфлікт між цими країнами навколо історичної пам’яті щодо Другої світової війни.

Зараз поляки активізували сепарацію жертв та сепарацію відповідальності. По відношенню до євреїв поляки знімають з себе відповідальність. А на українців вони цю відповідальність перекладають. Тому особливо боляче це вдарило по українцях.

Українцям теж є що закинути не тільки полякам, але і іншим народам-жертвам.

За міжнародними домовленостями (Ризький Договір 1921) західноукраїнські землі у складі Польщі мали отримати всі можливості національного розвитку, а за рішенням ради послів Антанти (1923) українському населенню мало бути надано автономію. Польща не дотрималася цих домовленостей, навпаки, брутально порушувала права українського народу.

На закон про «бандерівську ідеологію» українці можуть відповісти законом про окупацію частини України Польщею у міжвоєнний період. А «бандерівську ідеологію» законодавчо визнати ідеологією національно-визвольної війни проти польського поневолення як реакція на порушення поляками міжнародних угод.

Це шлях – в нікуди. Це шлях до великого непорозуміння, конфліктів та війни, бо тоді підніметься питання щодо росіян і щодо євреїв.

Я ніколи не був бандерівцем. Але сьогодні поляки роблять з мене бандерівця. А я цього дуже не хочу, бо завжди вважав цей рух антиінтелектуальним. Але водночас «бандерівська ідеологія» має всі ознаки ідеології національно-визвольної боротьби.

Колективна відповідальність як інструмент історичної пам’яті стає ефективною лише тоді, коли її на себе бере самостійно якийсь народ. Неефективно в соціальному плані колективну відповідальність нав’язувати ззовні.

Тим більше дуже важко побудувати солідарну колективну відповідальність, якщо жертви сепаровані. А від кінця ХХ століття саме тенденція сепарації жертв та відповідальності остаточно перемогла.

Відтак побудова колективної відповідальності за Другу світову війну між країнами-жертвами включно з країною-агресором стала неможливою.

Солідарна історична пам’ять, яку світ намагався будувати протягом півстоліття після Другої світової війни, розпалася і була майже повсюдно націоналізована.

Національна пам’ять може бути доброю, допоки вона не суперечить іншій національній пам’яті. Як тільки різні національні пам’яті вступають в суперечність, представники національностей мають виходити на якийсь спільний діалог і досягати стану солідарної пам’яті по певних періодах історії чи певних історичних подіях.

Але хіба для цього засновувалися інститути національної пам’яті? Вони засновувалися для «війн пам’яті».

Зводити всю історичну пам’ять лише до національної пам’яті є великим спрощенням. Окрім національної історичної пам’яті існують також інші історичні типи пам’яті: імперська пам’ять, пам’ять правлячого класу (пам’ять еліти), пам’ять міст, пам’ять інтелектуалів, пам’ять поневоленого класу, гендерна пам’ять і, зрештою, історична пам’ять Європи та історична пам’ять людства.

Саме з огляду на невідворотно великі проблеми та конфлікти між різними національними пам’ятями, сам концепт національної пам’яті є неадекватним, бо він позбавлений універальності. Принаймні доки він не доповнений іншими моделями історичної пам’яті. Нам потрібні інші типи історичної пам’яті, як би цьому не опиралися різні рефлексивно обмежені вчені, політики та громадські діячі.

Україна може започаткувати добру ініціативу – перенісши акцент з національної пам’яті на історичну пам’ять, бо сепаратна національна пам’ять підтримується лише там, де триває війна. А в усіх інших випадках – там, де немає війни, або там, де вдалося досягнути солідарності, національна пам’ять перетворювалася б на солідарну міжнаціональну історичну пам’ять або на інші ідентифікаційні варіанти.

Домінування національного і навіть націоналістичного дискурсу всередині досліджень історичної пам’яті це глухий кут.

Класовий, націоналістичний та імперський ідеологічні підходи однаково винні в масових жертвах. Якщо ми не можемо подолати ці підходи хоча б в історичній пам’яті, тоді нас знову чекає війна між різними класами та між різними націями.

Нам сьогодні потрібна ідеологія, яка не розмежовує, а яка об’єднує людей доброї волі.

Я розумію, що ми не можемо поки що з живих людей зробити єдине людство. Але давайте принаймні з усіх жертв усіх війн зробимо просто людей без розрізнення їх на нації.

Не варто робити політику з мертвими. Потрібно робити політику з живими.

Не варто дивитися в минуле. Потрібно дивитися в майбутнє.

Джерело: блог Сергія Дацюка на УП

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Выяснилось, почему Зеленский и Путин не нашли общего языка

Выяснилось, почему Зеленский и Путин не нашли общего языка

Сложилось такое впечатление, как будто Путину пообещали более простого Зеленского
В Таиланде родился котенок с двумя головами

В Таиланде родился котенок с двумя головами

Хозяйка готова приложить все усилия, чтобы необычный малыш прожил как можно дольше
Украина в ситуации гибридной «зрады», — Дацюк

Украина в ситуации гибридной «зрады», — Дацюк

Политический эксперт считает, что нынешняя власть готовит общество к капитуляции Украины
Дацюк рассказал о бессмысленности евроинтеграции для Украины

Дацюк рассказал о бессмысленности евроинтеграции для Украины

Дацюк выразил мнение, что Украина идет в Европу, которая утратила смысл
С нового года для населения взлетят цены на газ

С нового года для населения взлетят цены на газ

С января 2020 года цена газа вырастет для населения и снизится для промышленности
В России придумали новый фейк про Зеленского

В России придумали новый фейк про Зеленского

Пропагандистские росСМИ хотели произвести очередной "информационный вброс"
Зеленский указал должности, которых можно лишится за иностранное гражданство

Зеленский указал должности, которых можно лишится за иностранное гражданство

Законопроект вносит поправки в ряд украинских законов
В «Слуге народа» придумали наказание для нардепов за ругань

В «Слуге народа» придумали наказание для нардепов за ругань

В пропрезидентской фракции собираются наказывать обзывающихся нардепов запретом посещать пленарные заседания
Директор Ротару раскрыл суммы гонораров звезды

Директор Ротару раскрыл суммы гонораров звезды

Также концертный директор артистки ответил, финансирует ли Ротару украинских военных
Ученые раскрыли правду о таинственном феномене в Млечном Пути

Ученые раскрыли правду о таинственном феномене в Млечном Пути

При исследовании источников гамма-лучей в центре галактики астрономы выявили избыток радиации неизвестной природы
Суд признал Сытника виновным в коррупции: документ

Суд признал Сытника виновным в коррупции: документ

Директора НАБУ признали виновным по делу его отдыха в охотничьем хозяйстве за чужой счет
Минсоцполитики готовит новые правила  предоставления субсидий: детали

Минсоцполитики готовит новые правила предоставления субсидий: детали

В правительстве хотят предоставить возможность льготным категориям граждан менять форму получения субсидий
Мать Шеремета рассказала, чего хочет от следствия по делу сына

Мать Шеремета рассказала, чего хочет от следствия по делу сына

Мать убитого журналиста хочет, чтобы не пострадали невиновные
Аваков намекнул, что в деле Маркива появился ряд важных деталей

Аваков намекнул, что в деле Маркива появился ряд важных деталей

Министр МВД, вместе с украинским омбудсменом, обсудили с послом Италии новые обстоятельства в деле Маркива
Полковника ВСУ Ноздрачева отстранили после скандальных слов о «реинтеграции» с боевиками

Полковника ВСУ Ноздрачева отстранили после скандальных слов о «реинтеграции» с…

Он отстранен на время расследования
Аваков заявил про основной мотив убийства Шеремета: видео

Аваков заявил про основной мотив убийства Шеремета: видео

Министр МВД определил главный мотив убийства журналиста
Укрзализныця снизит цены по принципу авиакомпаний

Укрзализныця снизит цены по принципу авиакомпаний

Чем раньше покупаешь билет- тем платишь меньше
Дацюк посоветовал Зеленскому, как переиграть Путина

Дацюк посоветовал Зеленскому, как переиграть Путина

Эксперт назвал секрет успеха для Украины в борьбе с Россией
В Microsoft раскрыли подробности нового дизайна Windows 10

В Microsoft раскрыли подробности нового дизайна Windows 10

Главная цель редизайна — сделать значки максимально единообразными
Генпрокуратура засекретила дело Порошенко: детали

Генпрокуратура засекретила дело Порошенко: детали

ГПУ отказалась сообщать какую-либо информацию
В 2020 году армия получит рекордную сумму из госбюджета, — Загороднюк

В 2020 году армия получит рекордную сумму из госбюджета, —…

Глава Минобороны сообщил, сколько денег получит ВСУ в 2020 году
Антоненко прокомментировал обвинение в организации убийства Шеремета

Антоненко прокомментировал обвинение в организации убийства Шеремета

По словам Антоненко, на видео с камер наблюдения, которые обнародовала полиция, изображен не он.
В Раде придумали, как наказать Порошенко, Дубинского и Рабиновича за прогулы

В Раде придумали, как наказать Порошенко, Дубинского и Рабиновича за…

Регламентный комитет Верховной Рады хочет лишить выплат за прогулы Порошенко, Дубинского и еще целый ряд депутатов
Зеленский предложил Раде внести изменения в Конституцию

Зеленский предложил Раде внести изменения в Конституцию

Изменения предлагаются относительно децентрализации власти
У Зеленского рассказали, где будут гулять новогодний корпоратив и во сколько он обойдется

У Зеленского рассказали, где будут гулять новогодний корпоратив и во…

На него потратят до миллиона гривен
Антоненко во время обысков просил товарища вынести из его дома похожий на гранату предмет, — СМИ

Антоненко во время обысков просил товарища вынести из его дома…

Человека, который осуществлял сокрытие предмета, следствие установило, он допрошен и дал показания
«Хаббл» заснял межзвездную комету, которую открыл украинский ученый

«Хаббл» заснял межзвездную комету, которую открыл украинский ученый

Открытая крымским астрономом комета попала в объектив радиотелескопа "Хаббл"
Штаб ООС: Россия не соблюдает обязательства по прекращению огня

Штаб ООС: Россия не соблюдает обязательства по прекращению огня

Российские боевики продолжают обстрелы
Стало известно, какую зарплату за ноябрь получили Зеленский и Богдан

Стало известно, какую зарплату за ноябрь получили Зеленский и Богдан

Зеленский получил такую же зарплату, как и за октябрь
Xiaomi представила электробайк для города и бездорожья: характеристики и цена

Xiaomi представила электробайк для города и бездорожья: характеристики и цена

На байке можно совершать движение даже без прокручивания педалей
Читай также
Последние новости

Выяснилось, почему Зеленский и Путин не нашли общего…

В Таиланде родился котенок с двумя головами

Украина в ситуации гибридной «зрады», — Дацюк

Дацюк рассказал о бессмысленности евроинтеграции для Украины

С нового года для населения взлетят цены на…

В России придумали новый фейк про Зеленского

Зеленский указал должности, которых можно лишится за иностранное…

В «Слуге народа» придумали наказание для нардепов за…

Директор Ротару раскрыл суммы гонораров звезды

Ученые раскрыли правду о таинственном феномене в Млечном…

Суд признал Сытника виновным в коррупции: документ

Минсоцполитики готовит новые правила предоставления субсидий: детали

Мать Шеремета рассказала, чего хочет от следствия по…

Аваков намекнул, что в деле Маркива появился ряд…

Полковника ВСУ Ноздрачева отстранили после скандальных слов о…