Базові моделі військової безпеки України

Ще до того, як вести збройну війну, економічну, політико-правову і навіть війну непрямими засобами (гібридну), ми маємо вести війну мислення.

Виграна війна мислення навіть поразку оберне на перемогу. Програна війна мислення навіть перемогу оберне на поразку.

Зрештою лише перемога мислення та нав’язування нового дискурсу є справжньою. Відтак справжня безпека – коли мислення випереджає всіх опонентів, конкурентів та ворогів.

Якось один китайський воєначальник у скрутній ситуації загрози військової поразки запитав Сунь-Цзи: яку з 36 його стратагем варто застосувати. На що Сунь-Цзи відповів, що тут стратегія не допоможе, тут думати потрібно.

Отже існує якась така позиція у війні, яка є вищою за стратегію. Ця позиція мислення – початки, установки, моделі, які лежать вище стратегій або виникають до стратегій.

Перш за все – що варте того, аби його убезпечувати? Які засновки безпеки? Наскільки це щось має бути універсальним? Чи війна за російський світ, європейський світ, американський світ, китайський світ може бути цікавою для усього людства?

Є лише одне, що варто убезпечувати – людство і світ людства. Лише той, хто створює нові смисли та позитивні перспективи для всього людства, має право на безпеку. Ті ж, хто навіть позірно не пропонують позитивних перспектив для людства, не мають морального права на безпеку.

В цьому сенсі різні моделі безпеки базуються на різних цивілізаційних устремліннях, в тій чи іншій мірі універсальних і спрямованих на єдине людство. Різні цивілізаційні моделі безпеки це різні рівні домагання на універсальність, відтак це когнітивна конкуренція за світ майбутнього.

Ми можемо по-різному ставитися до СРСР, але це була універсальна потуга, яка апелювала до цілого людства.

Не лише Росія, але і Європа сьогодні відмовилися від універсальних домагань. Китай все ще їх не пропонує. Лише США хоча би щось пропонує для цілого людства.

Як Україні убезпечити себе? Вочевидь, ще до того, як вибрати модель безпеки, зрозуміти ядерний засновок убезпечення – домагання універсальності, творення світу єдиного людства.

Тут ми поговоримо про моделі безпеки, які є принциповими як універсальні цивілізаційні уявлення про безпеку, що знаходяться в принциповій онтологічній конкуренції та транзитологічній єдності.

Сьогодні світ знаходиться в процесі високої турбулентності. Росія здійснює архаїзацію світу. США і в їх фарватері Європа та Китай намагаються заявити сингулярні домагання, тобто просувають трансформацію людства аж до його межі, аж до можливої втрати ним нинішньої антропоцентричної якості. Тому передсингулярна війна вже почалася.

Це означає не лише те, що конфлікти, що виникатимуть між основними суб’єктами, будуть розвиватися швидко, але і те, що такі конфлікти можуть привести до суттєвої зміни структури світової безпеки в напрямку її універсалізації. Хто ж кращий претендент на сингулярну суб’єктність? Адже за великим рахунком різні безпекові процеси це лише процеси убезпечення позитивної перспективи людства.

Базові трансформації світу та моделі безпеки України

Основні структурні безпекові процеси, які є можливими на майбутнє в конкуренції за універсальну безпеку:

1) Реструктурування НАТО (вихід з нього деяких країн чи навіть їх об’єднань або зміна їх повноважень через зменшення можливостей впливу на прийняття рішень).

2) Поява Європейської системи безпеки, яка буде альтернативною до НАТО, хоча і співробітничатиме до певної міри з цією організацією.

3) Унаочнення в тому чи іншому вигляді військово-політичного союзу Росії та Китаю (незалежно від цілісності самої Росії, впливу на неї Китаю і т.д.), який протистоятиме НАТО.

4) Розкол Європейського Союзу на країни Європейської системи безпеки та інші країни, які можливо залишаться в НАТО чи створять свою систему безпеки;

5) Відтак як результат попереднього пункту можливість створення Інтермаріуму (міжмор’я) як окремої системи безпеки (Литва, Білорусь (?), Україна, Польща).

Оскільки на фоні світової кризи та постійного підвищення ймовірності світової війни ми не можемо передбачити ймовірність того чи іншого сценарію, ми компактифікуємо їх наслідки та сформулюємо чотири моделі безпеки для України.

Модель 1 – «Україна в НАТО».

Модель 2 – «Україна в Європейській системі безпеки».

Модель 3 – «Україна в системі безпеки Інтермаріуму».

Модель 4 – «Україна як фортеця по периметру кордону» («Фортеця навсібіч»).

Кожна з цих моделей підлягає детальному опису. Опис кожної моделі має бути зроблено незалежно від імовірності її виникнення. Хай краще опис моделі буде і вона не реалізується, ніж якщо вона реалізується, а її опису не буде.

Моделі вибудувані за зниженням (від 1-ої до 4-ої) їх ефективності та збільшення затратності для України.

Зверніть увагу, що зараз Україна змушена реалізовувати 4-ту модель безпеки, найменш ефективну, найменш перспективну та найбільш затратну.

Модель 3 менш затратна і більш ефективна, ніж 4. Модель 2 ще менш затратна і ще більш ефективна. Модель 1 найменш затратна і найбільш ефективна.

Але все не так просто.

Цивілізаційно-мотиваційний контекст моделей безпеки

Ми розглядаємо ефективність та затратність моделей, але водночас рефлексивно розуміємо, що це менеджерський підхід, який ніколи не сягає цивілізаційного рівня і який не може використовувати енергетику індивідуальних мотивацій, які знаходяться поза корпоративним примусом найманих працівників. Інакше кажучи – менеджери завжди дуже погані політичні лідери, ще гірші державні діячі, ніякі духовні лідери та пророки.

Ефективність та мала затратність моделі 1, як це несподівано не звучить, але це є аргументацією торгашів, а для найманих працівників окрім торгашеської аргументації вона ще цікава тим, що їх менше посилатимуть на війну, бо за них воюватимуть професіонали.

Для воїнів і правителів та інтелектуалів існує інша, більш важлива, аргументація.

Саме модель 4 найбільше потребує військового мистецтва, інноваційної творчості та доблесті, в той час як модель 1 робить з воїнів найманих працівників НАТО, що діють без творчості та без доблесті. Для інтелектуалів модель 4 теж найбільше потребує їх творчості, а окрім того дозволяє ще і збільшувати цивілізаційну різноманітність.

Зараз, в ситуації війни, воїни погоджуються на аргументацію торгашів та найманих працівників. Але не факт, що в перспективі це взагалі виглядає позитивно. Тим більше, що НАТО нам у війні суттєво не допомагає і не допоможе.

Вибір між цими моделями відбувається в ідеалі на дуже високому філософському рівні. А в дійсності саме дискусія про вибір між цими моделями складає основну частину суспільно-політичних відносин та власне публічної суспільної комунікації щодо війни.

Тому важлива складова частина роботи з розробки моделей – якими аргументами послуговуються воїни для вибору між цими моделями. Отже дуже важливо, на чиєму боці в суспільній дискусії опиняються воїни у суперечці між торгашами і найманими працівниками, з одного боку, та інтелектуалами, які поки що наодинці, з іншого боку.

Тобто в цій суспільно-політичній дискусії виокремлюються два табори з діаметрально різною аргументацією: з одного боку воїни та інтелектуали, а з іншого боку торгаші та наймані працівники. Ось суть нинішнього суспільно-політичного процесу вибору моделі безпеки в контексті не тільки світової геополітики, але і цивілізаційного вибору України.

В технологічно-аналітичному сенсі ці моделі дозволяють розрізнити всі військові загрози для України – в одних моделях вони існують, в інших є компенсованими (тобто від них є убезпечення). Це стосується як загроз від тих чи інших країн, тих чи інших типів воєн, так і загроз щодо тих чи інших типів озброєнь.

Межовий контекст та сценарії моделей військової безпеки

Окремо скажемо про ядерну загрозу. Лише модель 1 та модель 2 надають ядерну парасолю для України. В моделі 3 потрібно буде створювати спільну систему ядерної безпеки (Україна + Польща). В моделі 4 створити систему ядерної безпеки можливо за умови сильної центральної влади, політичної волі Парламенту і надзусиль усього народу. Причому її потрібно створювати таємно за підтримки США, як це зробив Ізраїль.

Окрім детального опису самих моделей, також детальному опису підлягають сценарії можливих переходів між моделями (умови, ресурси, наслідки). Як вище говорилося, у військових мають бути свої аргументи для суспільно-політичних дискусій в контексті таких сценаріїв.

Особливу увагу потрібно звернути на те, що окрім опису ймовірних загроз по кожній з цих моделей та реагування на ці загрози, потрібно виписати мікростратегії активних дій України в тій чи іншій моделі.

Це значить, що не вся зовнішня стратегія України має виступати винятково всередині концепції безпеки. Має існувати у України також стратегія цивілізаційних ініціатив, стратегія зовнішньої експансії та створення загроз для сусідів, хоча б на потенціальному рівні. Країна, якої бояться, має вищу безпеку, ніж та, якої не бояться.

Тобто має бути виписана стратегія інноваційних ініціативних активних експансіоністських дій для України щодо кожної моделі, яка передбачає наявність політичної волі центральної влади. А це принципово відрізняється від стратегії страшилок та реакційних дій для тиску керівництва ЗСУ на центральну владу України, як це відбувається зараз.

Ми маємо розрізняти два типи сценаріїв:

1) Реакційні сценарії (реагування на описані передбачені загрози).

2) Активні сценарії (опис інноваційних експансіоністських активних дій по створенню загроз для своїх сусідів).

Реакційні сценарії використовуються для тиску військового керівництва на слабку центральну владу. Активні сценарії пропонуються лише сильній центральній владі.

Нинішня влада слабка, тобто діє в ситуації реагування на внутрішньополітичні загрози (звужені суспільно-політичні рамки). Зовнішньополітичні загрози нинішня влада сприймає лише у вигляді тиску громади та опозиційних політичних партій і каналізує їх через торги з міжнародними суб’єктами в обмін на нормативно-політичні та економічні зовнішні зобов’язання та через втрату частин суверенітету на користь Росії. Зовнішньополітичні ініціативи нинішня влада не виробляє. Тому нинішній владі сприймає та реалізує лише реакційні сценарії.

Перевибори влади в 2019 році можуть призвести до змін мотивацій, цілей та інструментів здійснення геополітики та військово-політичних стратегій в Україні. Є сподівання, що наступна влада буде спроможна на запуск реалізації активних сценаріїв.

Водночас нова доктрина військової безпеки в принципі не може бути заявлена: 1) публічно для масового обговорення; 2) між президентськими перевиборами і до самих нових виборів; 3) з позиції менеджерів чи політичних лідерів. Позиція, в якій може бути розроблена та з якої може бути заявлена нова стратегія військової безпеки поки що відсутня в Україні.

Вочевидь це має бути спільна позиція теоретиків військової стратегії та інтелектуалів-іноваторів. В публічній політиці така позиція виникнути не може. Відтак справжня нова стратегія військової безпеки може виникнути як обмежено публічна лише в перші місяці після президентських виборів. Нажаль зараз можливі лише політична реклама та піар. Бо справді іноваційна стратегія військової безпеки нових голосів нікому з кандидатів у президенти не принесе.

Повний текст виступу на Львівському безпековому форумі 26 жовтня 2018 року.

Джерело: Українська правда

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Украину спасут силовики, — Сеяр Куршутов

Украину спасут силовики, — Сеяр Куршутов

Для того, чтобы Украина вышла из хаоса и встала на твердый путь развития ей необходим консенсус правящей элиты.
В России представили новое правительство Мишустина

В России представили новое правительство Мишустина

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Нацбанк выиграл дело у Коломойского

Нацбанк выиграл дело у Коломойского

Суд взыскал с компании Коломойского имущества на 100 миллионов
Климкин назвал три новых направления войны Путина против Украины

Климкин назвал три новых направления войны Путина против Украины

Он отреагировал на изменение Конституции России
Трамп выступил в Давосе с критикой идей Греты Тунберг

Трамп выступил в Давосе с критикой идей Греты Тунберг

В этот же день на форуме в Давосе выступала экоактивиста Грета Тунберг
Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Террористы дважды нарушили режим "тишины"
Стали известны подробности ликвидации одного из главарей «ДНР» Кривули

Стали известны подробности ликвидации одного из главарей «ДНР» Кривули

Боевика убили в собственном подъезде
Глава Совета НБУ Данилишин призвал к диалогу с Коломойским

Глава Совета НБУ Данилишин призвал к диалогу с Коломойским

Запланированная властями продажа ПриватБанка, в случае не достижения мирового соглашения, состоится через три-пять лет
Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти через Украину

Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти через Украину

3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь
Сенат США начинает рассматривать дело об импичменте Трампа

Сенат США начинает рассматривать дело об импичменте Трампа

Ожидается, что сенаторы проголосуют за резолюцию, в которой будут описаны правила рассмотрения процесса
Разумков сказал, когда Раду могут сократить на треть

Разумков сказал, когда Раду могут сократить на треть

Принятие законопроекта №1017 сократит число депутатов до 300
ВАКС решил заочно судить бывшего нардепа Онищенко

ВАКС решил заочно судить бывшего нардепа Онищенко

Рассмотрение дела отложили до 10:00 4 мая 2020 года
Истребители Польши перехватили самолет-разведчик РФ над Балтикой

Истребители Польши перехватили самолет-разведчик РФ над Балтикой

Польские истребители перехватили Су-24МР.
Нацбанк внедрил новую процедуру обмена валют

Нацбанк внедрил новую процедуру обмена валют

Украинцы могут больше не расписываться на банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют
В США назвали сценарий применения авианосца против России

В США назвали сценарий применения авианосца против России

Ракета Naval Strike Missile позволит США защитить побережье от агрессии России и Китая.
Обломки легендарного «Титаника» получат международную защиту

Обломки легендарного «Титаника» получат международную защиту

"Титаник" затонул в 1912 году во время выполнения первого рейса из порта Саутгемптона в Америку.
Украинцы в сети «разгромили» Новосад за жалобы на зарплату

Украинцы в сети «разгромили» Новосад за жалобы на зарплату

Пользователи считают, что министр сначала должна думать об украинцах
Токаев освободил малый и микробизнес в Казахстане от налогов

Токаев освободил малый и микробизнес в Казахстане от налогов

Правительство желает снизить налоговое давление на предпринимателей
Беларусь намерена 30% нефти закупать через Украину — Лукашенко

Беларусь намерена 30% нефти закупать через Украину — Лукашенко

Беларусь намерена диверсифицировать поставки российской нефти.
В Китае подтвердили передачу вирусной пневмонии от человека к человеку

В Китае подтвердили передачу вирусной пневмонии от человека к человеку

Возбудителем пневмонии стал не известный ранее коронавирус.
Украинцы высказались о втором государственном языке

Украинцы высказались о втором государственном языке

Украинцы рассказали о своем отношение к русскому языку
НБУ назвал банки, которые нарушили нормативы

НБУ назвал банки, которые нарушили нормативы

Десять банков нарушили нормативы регулятора.
Аналитик перечислил плюсы законопроекта №1210 для украинской экономики

Аналитик перечислил плюсы законопроекта №1210 для украинской экономики

Монин объяснил положительные моменты закона №1210 для бизнеса
В Давосе сорвали операцию российских шпионов-«сантехников» — СМИ

В Давосе сорвали операцию российских шпионов-«сантехников» — СМИ

Агенты российских спецслужб выдавали себя за сантехников.
Ученые сделали открытие о магнитном поле вокруг Земли

Ученые сделали открытие о магнитном поле вокруг Земли

Магнитное поле вокруг Земли оказалось сильнее, чем считалось ранее.
Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

Диетологи объяснили, что кушать для того, чтобы ускорить обмен веществ в организме.
Зеленский одобрил выделение 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса

Зеленский одобрил выделение 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса

Законом предлагается увеличить поступления в Фонд развития предпринимательства
Россияне «восстали» против Януковича и его соратников

Россияне «восстали» против Януковича и его соратников

Российские СМИ обрушили шквал критики и ругательств на бывшего президента-беглеца из Украины Януковича
В Китае хотят решить основную проблему электромобилей

В Китае хотят решить основную проблему электромобилей

Единый стандарт системы замены батареи позволит сделать электромобили дешевле.
Посольство США в Багдаде вновь обстреляли ракетами

Посольство США в Багдаде вновь обстреляли ракетами

Три ракеты во вторник утром упали внутри "Зеленой зоны" Багдада.
Читай также
Последние новости

Украину спасут силовики, — Сеяр Куршутов

В России представили новое правительство Мишустина

Нацбанк выиграл дело у Коломойского

Климкин назвал три новых направления войны Путина против…

Трамп выступил в Давосе с критикой идей Греты…

Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Стали известны подробности ликвидации одного из главарей «ДНР»…

Глава Совета НБУ Данилишин призвал к диалогу с…

Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти через Украину

Сенат США начинает рассматривать дело об импичменте Трампа

Разумков сказал, когда Раду могут сократить на треть

ВАКС решил заочно судить бывшего нардепа Онищенко

Истребители Польши перехватили самолет-разведчик РФ над Балтикой

Нацбанк внедрил новую процедуру обмена валют

В США назвали сценарий применения авианосца против России