Членство в Таможенном союзе фактически не совместимо с обязательствами Украины перед ВТО

Членство в Таможенном союзе фактически не совместимо с обязательствами Украины перед ВТО, а также с созданием глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, поскольку ТС имеет свой орган (комиссия ТС), имеющий право проводить собственную интеграционную и внешнеторговую политику ТС.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Института стратегических оценок при президентском фонде Леонида Кучмы «Украина», академик НААН, доктор экономических наук, профессор Павел Гайдуцкий со ссылкой на результаты исследования, проведенного институтом.

«Тарифная политика ТС на 92% формировалась на основе российской системы таможенных тарифов. Поэтому сегодня между этой системой и украинской, адаптированной пять лет назад к ВТО, существуют серьезные диспропорции. Сравнение средних ввозных пошлин ТС и средних связанных пошлин Украины указывает на значительное отличие в уровнях тарифной защиты. Он выше в случае ТС для 13 из 16 секторов экономики», — отметил Гайдуцкий.

Средний таможенный тариф Украины почти вдвое ниже, чем средний тариф ТС. В случае присоединения Украины к ТС повышение уровня тарифной защиты по ряду товарных групп приведет к нарушению взятых при присоединении к ВТО обязательств относительно связывания уровней тарифной защиты. Более высокие импортные тарифы в ТС будут означать, что Украина (в случае присоединения к ТС) столкнется с более высокой стоимостью импорта из третьих стран, ростом инфляции и изменениями в региональных торговых потоках в пользу России, Беларуси и Казахстана, подчеркивает автор.

«Учитывая, что ЕС является крупнейшим поставщиком в Украину инвестиционных товаров и товаров длительного пользования, более дорогой импорт из ЕС (вследствие повышения тарифов до уровня ТС) приведет к замедлению модернизации и будет препятствовать долгосрочному экономическому развитию», — подчеркнул Гайдуцкий. Подробнее читайте в материале Павла Гайдуцкого «Украина и Таможенный союз: проблемы интеграции» в свежем номере «Зеркала недели. Украина».


Загрузка...


4 комментария

 1. В українській історії є сторінки, які неможливо забути і аналіз яких проливає світло на суть подій, що відбулися пізніше. До таких належать події в містечку Лебедин на Сумщині. Там з кінця 1708 року діяла слідча канцелярія російського царя Петра І, яка піддала нелюдським тортурам і закатувала близько 900 козацьких старшин і місцевих жителів, що підтримували гетьмана Івана Мазепу. Прізвища козаків, закатованих в Лебедині, та їхня точна кількість дотепер не встановлена.

  Після поразки національно-визвольного повстання Івана Мазепи проти московських поневолювачів, метою якого було забезпечити незалежність України, прокотилася хвиля жорстокого терору і репресій проти гетьманців. Жорстоко було вирізано захисників Батурина, включно з жінками і дітьми, зруйновано Запорозьку Січ. 30 червня 1709 страчено козаків, взятих у полон після капітуляції шведської армії Левенгаупта біля Переволочної.

  Проте апогеєм терору ката українського народу Петра І проти українців стала саме Лебединська катівня. Відтоді царські й комуністичні загарбники ті події замовчували і приховували. Саме нелюдським терором Петро І посіяв страх серед українських мас, щоб вони не змогли навіть подумки підтримати Мазепу.

  Перебуваючи у Лебедині (теперішня територія Сумської області), Петро І створив сумнозвісну слідчу канцелярію, куди звозили прихильників гетьмана Мазепи і піддавали їх надлюдським тортурам та знущанням. Підставою для катування став «Указ войсковой старшине, ушедшей с Мазепой к Шведам» від 1 листопада 1708 року царя Петра І.

  Ілько Борщак та Рене Мартель у книзі «Іван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана» чи не найкраще описали те, з якою жорстокістю московити проявляли до українців свою «братню любов»: «Тоді почалися організовані лови на мазепинців. Страшна «канцелярія амбасадорів», яку краще можна було назвати «царською кімнатою мук», розташувалась у Лебедині біля Харкова. Довго з покоління у покоління передавали собі українці тихцем жахливі описи про те, що тоді діялось у Лебедині. Там повстав окремий цвинтар, який народ охрестив «цвинтарем гетьманців». Люди ніколи не знали і вже не знатимуть точної кількості похоронених там жертв. Тільки архіви і хроніки тієї доби ще зберегли подробиці варварських мук, які вигадувала садистична уява Петра. На те, щоб тероризували Україну, він мусив ужити кривавих варварських засобів, які Москва дістала в спадщину від Азії.

  В усіх цих справах цар давав точні інструкції. Він наказував «не гаяти часу на зайві формальності» (ця цитата, як жодна інша, перегукується із сумнозвісним наказом Лєніна розстрілювати «бєз лішнєй валакіти»).

  Микола Маркевич, описуючи ті події, зазначав, що старшин, які не прибули на Глухівську Раду, було піддано катуванням у Лебедині. Їх чекали страшні тортури, під якими від них вимагали чинити наклепи на себе та на інших старшин. Хто до кінця не хотів визнавати «провини» перед загарбниками – тих жорстоко страчували. Наслідком діяльності злочинної московської амбасади став великий цвинтар закатованих гетьманців, добре відомий місцевим жителям.

  Крім козацької старшини, Петро І та Мєншиков страчували простих людей і козаків-мешканців Лебедина за підозрою в співчутті гетьманові. Найстрашнішою карою було колесування і саджання на палю.

  Важко пояснити і неможливо пробачити катування, здійснені «православними братами». Це був масштабний за своїми розмірами прояв нелюдського терору, злочин проти людяності, який увінчував відверту окупацію московитами України. Цей приклад нелюдської жорстокості пізніше використовували царська охранка і нелюди з НКВД. Нащадки лебединських катів – лєніни, сталіни, кагановичі і берії довгий час колесували Україну. Навіть зараз у Лебедині стоїть пам’ятник Лєніну – практикові комуністичного терору.

  Лебединська трагедія розвіює всі брехливі московські міфи про Івана Мазепу та його повстання. Це наочний приклад, проти якого зла довелося піднятися гетьманові і як воно проявило себе в Україні. Лебединська трагедія – знак питання для українців, перед якими стоїть завдання позбутися будь-якої обтяжливої російської чи комуністичної окупаційної спадщини і вимагати від Москви вибачення і розкаяння за Лебединську гекатомбу.

 2. Лишь бы что-то написать! Бред! Правильнее сказать: «Нас никто не примет в Таможенный союз с нашей законодательной базой»!

 3. «Известный «евразиец» князь Трубецкой (ХХ век) считал, что «Киевская Русь ХII в. совсем не была предком современной России», и доказывал, что «в ХIII ст. московские князья превратились в бессменных и наследственных губернаторов русской провинции татарского царства и сравнялись с ханами- правителями других – не российских – провинций… А в 1480 году (после Куликовской битвы) ханская ставка была перенесена в Москву (!!!) «
Лев Гумилев в своей работе «Ритмы Евразии» также весьма интересно пишет о дружеском «объединении Руси с Золотой Ордой в 1247 году» и о том, что в 1312 году множество «монголов-христиан эмигрировало на Русь, поступило на службу в русских княжествах, женилось на ростовских, рязанских и московских красавицах. О каком «иге» можно говорить, – спрашивает автор «Ритмов Евразии», – да и знали ли древние русичи самое слово «иго»? И как применить его, например, к Великому княжеству Владимирскому, добровольно примкнувшему к Золотой Орде в 1263 году по воле святого Александра Невского?.
Исторически непреложный факт постоянного стремления Украины к независимости можно считать одним из доказательств того, что теория Духинского построена не совсем на песке.Возможно, что одной из причин того неизъяснимого, даже загадочного феномена, что украинцы так и не слились в одну нацию с россиянами, является как раз действительная – на генном уровне – разница между этими соседними народами.»

  «В своем выступлении господин Путин, видимо, вспомнил то, чему его учили, может быть, в университете, может быть, в школе КГБ. И чему всех нас учили в какой-то степени в советское время: что советско-финская война была необходима, чтобы защитить Ленинград — граница была очень близко. Сейчас, когда мы имеем совершенно другой объем исторических документов и на эту тему написаны и опубликованы книги, такие заявления просто лживы. 

Германия и Советский Союз 23 августа 1939 года подписали пакт о ненападении и секретные приложения к этому пакту. Там четко говорилось, что Финляндия, как и Прибалтика, как и Восточная Польша, отходит в сферу советского влияния. Во исполнение этого договора в сентябре–октябре 1939 года были заключены соглашения с тремя прибалтийскими республиками: Эстонией, Латвией и Литвой — об их фактическом отказе от суверенитета, потому что на их территорию были введены советские войска, созданы советские военно-морские, военно-воздушные и армейские базы. А с Финляндией договор не получился, финны отказались его подписать. И тогда было принято решение — сейчас все эти документы известны — о начале войны с Финляндией, причем Сталин был глубоко уверен, что она закончится за две недели, максимум за три, силами одного Ленинградского военного округа — так он говорил на военном совете…

Финны остановили наступление Красной армии, международная общественность была глубоко возмущена, Советский Союз выгнали из Лиги Наций. Вот вам «отодвигание границы от пятимиллионного города», хотя на самом деле город тогда был далеко не пятимиллионным, но это уже мелочь. Вмешалась вся Европа, кроме нацистской Германии: поскольку она подписала договор с СССР, она помощи Финляндии не оказывала. Сталин понял, что, если война не будет прекращена, в нее вступят Англия и Франция, поэтому поспешил заключить мирный договор. И уже когда начались переговоры о мире, он приказал захватить — воровски, хамски — город Выборг, который все-таки финны до этого защищали.

Таков контекст этой позорной для Советского Союза войны. Но мы — не наследники Советского Союза.

 4. «Между Россией и Украиной происходит процесс отдаления в экономической сфере. Товарооборот между двумя странами сокращается.

  Об этом говорится в статье ZN.UA.

  В частности российская доля в украинском товарообороте сократилась с 39,2% в 1995 г. до 29,3% в 2008-м. В то же время украинская доля в российском товарообороте упала с 11% в 1995 г. до 4,9% в 2009-м.

  В последующие годы после кризиса стран во взаимном внешнеторговом обороте несколько возросла, но на докризисный уровень не возвратилась.

  Структура внешней торговли России и Украины также ухудшилась.

  «Доля продукции машиностроения в структуре внешнего товарооборота двух стран сократилась вдвое. Экспорт украинского металла в Россию и импорт российских энергоносителей в Украину всегда были в некоторой степени сбалансированы. Но в последнее время этот баланс нарушился: экспорт украинского металла в Россию стал сокращаться быстрее, чем импорт российских энергоносителей в Украину», — утверждается в статье.

  Тем не менее, Россия сохраняет позиции важного торгового партнера Украины. Но сама Украина утрачивает значение для России. При учете, что в Украину экспортируются в большом объеме энергоносители, доля ее во внешнеторговом обороте России составляет только 5%.

  Это означает, что Россия отдаляется от Украины быстрее, чем Украина от России.»